• de
  • pl

Apel Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej Historyków i Geografów do rządu Republiki Federalnej Niemiec.

Komisja podręcznikowa