• de
  • pl

Nagroda im. Marii Wawrykowej

Informacje o Nagrodzie Marii Wawrykowej

Polsko-Niemiecka Komisja Podręcznikowa przyznaje od 2005 roku co dwa lata nagrodę za szczególne osiągnięcia w ramach polsko-niemieckiego dialogu podręcznikowego. Stawia ona sobie za cel powiększanie szkolnej wiedzy o historii krajów sąsiednich jak również stosunków polsko-niemieckich oraz uwrażliwianie na kwestię różnych rodzajów pamięci w tym obszarze.

Od śmierci Marii Wawrykowej (1925-2006) Nagroda Komisji Podręcznikowej nosi jej imię. Maria Wawrykowa była w 1972 roku współzałożycielką Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej oraz przez prawie trzydzieści lat stanowiła jej istotną część. Maria Wawrykowa przeżyła obóz w Auschwitz. Po wojnie studiowała historię. Od 1975 roku była profesorem historii na Uniwersytecie Warszawskim, specjalizowała się w historii Niemiec oraz w stosunkach polsko-niemieckich XIX wieku.

2020Dr Insa Eschebach

Dr Insa Eschebach – religioznawczyni, publicystka oraz wykładowczyni w Instytucie Religioznawstwa na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. Jest byłą dyrektorką Miejsca Pamięci Ravensbrück (2005-2020) i przewodniczącą Międzynarodowej Rady Doradczej Fundacji „Topografia Terroru”.

2020Kornel Miglus

Kornel Miglus studiował filozofię, lingwistykę i psychologię w Polsce, USA i Niemczech; ukończył studia scenariuszowe i filmowe w Europejskiej Akademii Filmowej (EFA) oraz program Sources I; od 1994 roku jest przedstawicielem filmowym Instytutu Polskiego w Berlinie i wykładowcą na Uniwersytecie Humboldta. Od 2005 roku jest dyrektorem artystycznym i producentem Festiwalu Filmowego FilmPOLSKA w Berlinie, corocznego spotkania berlińskiej publiczności z polską sztuką filmową, a także kuratorem filmowym kilku festiwali w Polsce i Niemczech. Jest również autorem kilkunastu scenariuszy filmowych, filmów dokumentalnych, fabularnych i produkcji telewizyjnych.

2014Manfred Mack

Podczas XXXV Polsko-Niemieckiej Konferencji Podręcznikowej w Ciążeniu w czerwcu 2014 roku Wspólna Polsko-Niemiecka Komisja Podręcznikowa uhonorowała Manfreda Macka (Niemiecki Instytut Spraw Polskich w Darmstadt) Nagrodą im. Marii Wawrykowej. Komisja doceniła w ten sposób wieloletnie zaangażowanie Manfreda Macka w polsko-niemiecki dialog podręcznikowy, a w szczególności jego działalność jako multiplikator, podczas której przekazywał w szkołach założenia i cele Wspólnej Komisji Podręcznikowej.