• de
  • pl

Nagroda im. Marii Wawrykowej

Informacje o Nagrodzie Marii Wawrykowej

Polsko-Niemiecka Komisja Podręcznikowa przyznaje od 2005 roku co dwa lata nagrodę za szczególne osiągnięcia w ramach polsko-niemieckiego dialogu podręcznikowego. Stawia ona sobie za cel powiększanie szkolnej wiedzy o historii krajów sąsiednich jak również stosunków polsko-niemieckich oraz uwrażliwianie na kwestię różnych rodzajów pamięci w tym obszarze.

Od śmierci Marii Wawrykowej (1925-2006) Nagroda Komisji Podręcznikowej nosi jej imię. Maria Wawrykowa była w 1972 roku współzałożycielką Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej oraz przez prawie trzydzieści lat stanowiła jej istotną część. Maria Wawrykowa przeżyła obóz w Auschwitz. Po wojnie studiowała historię. Od 1975 roku była profesorem historii na Uniwersytecie Warszawskim, specjalizowała się w historii Niemiec oraz w stosunkach polsko-niemieckich XIX wieku.

2020dr Insa Eschebach

Dr Insa Eschebach – religioznawczyni, publicystka oraz wykładowczyni w Instytucie Religioznawstwa na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. Jest byłą dyrektorką Miejsca Pamięci Ravensbrück (2005-2020) i przewodniczącą Międzynarodowej Rady Doradczej Fundacji „Topografia Terroru”.

2020Kornel Miglus

Kornel Miglus studiował filozofię, lingwistykę i psychologię w Polsce, USA i Niemczech; ukończył studia scenariuszowe i filmowe w Europejskiej Akademii Filmowej (EFA) oraz program Sources I; od 1994 roku jest przedstawicielem filmowym Instytutu Polskiego w Berlinie i wykładowcą na Uniwersytecie Humboldta. Od 2005 roku jest dyrektorem artystycznym i producentem Festiwalu Filmowego FilmPOLSKA w Berlinie, corocznego spotkania berlińskiej publiczności z polską sztuką filmową, a także kuratorem filmowym kilku festiwali w Polsce i Niemczech. Jest również autorem kilkunastu scenariuszy filmowych, filmów dokumentalnych, fabularnych i produkcji telewizyjnych.

2018Agnieszka Jaczyńska

Agnieszka Jaczyńska – historyk, absolwentka Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie. W latach 2000-2017 kierownik Referatu Edukacji Historycznej OBEP IPN w Lublinie, następnie naczelnik Biura Edukacji Narodowej IPN w Lublinie. Obecnie z-ca dyrektora Szkół Społecznych w Zamościu im. Unii Europejskiej w Zamościu. Specjalizuje się w szeroko pojętej edukacji historycznej w zakresie historii najnowszej. Bierze udział w pracach Rady Ekspertów (kierowanej przez Wspólną Polsko-Niemiecką Komisję Podręcznikową) w projekcie opracowania wspólnego polsko-niemieckiego podręcznika do historii najnowszej. Autorka wielu wystaw, publikacji naukowych i dydaktycznych.

2018Mieczysław Sielatycki

Mirosław Sielatycki, geograf, wieloletni nauczyciel geografii w VI L.O. im Tadeusza Reytana w Warszawie, absolwent Uniwersytet Wrocławski, działacz samorządowy, w latach 1998-2007 dyrektor Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, 2010-2012 podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, obecnie zastępca dyrektora Biura Edukacji m.st. Warszawy,. Jest autorem licznych materiałów edukacyjnych m.in.: Nowa Szkoła. Integracja międzyprzedmiotowa, Partnerzy Polacy i Niemcy w nowej Europie, Sąsiedzi Polska i Ukraina w Nowej Europie, Polska w NATO, Ścieżki przyrodnicze wokół Małego i Wielkiego Stawu w Karkonoszach, Europa na co dzień i Polska w Unii Europejskiej.

2014Manfred Mack

Podczas XXXV Polsko-Niemieckiej Konferencji Podręcznikowej w Ciążeniu w czerwcu 2014 roku Wspólna Polsko-Niemiecka Komisja Podręcznikowa uhonorowała Manfreda Macka (Niemiecki Instytut Spraw Polskich w Darmstadt) Nagrodą im. Marii Wawrykowej. Komisja doceniła w ten sposób wieloletnie zaangażowanie Manfreda Macka w polsko-niemiecki dialog podręcznikowy, a w szczególności jego działalność jako multiplikator, podczas której przekazywał w szkołach założenia i cele Wspólnej Komisji Podręcznikowej.

2012Prof. dr hab. Władysław Markiewicz

W 40 rocznicę rozpoczęcia działalności Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej nagrodę im. Marii Wawrykowej otrzymał nestor i współtwórca Komisji, wybitny socjolog i historyk prof. Władysław Markiewicz (1920-2017). Podczas drugiej wojny światowej robotnik przymusowy i więzień obozu koncentracyjnego w Mauthausen. Po wojnie studia socjologiczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Profesor socjologii Uniwersytetu Poznańskiego (od 1966 r.) oraz Uniwersytetu Warszawskiego (od 1972 r.). W latach 1966–1973 dyrektor Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Sekretarz Wydziału Nauk Społecznych PAN (1972–1983), członek prezydium (1972–1989) i wiceprezes PAN (1984–1989). Członek prezydium Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (1969–1979). Polski przewodniczący Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej (1972–1984).