• de
 • pl

Prohlášení Společné česko-německé komise pro učebnice dějepisuk ruské agresi proti Ukrajin

Stellungnahme der Gemeinsamen Deutsch-Tschechischen Schulbuchkommission zum Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine

Společná česko-německá komise pro učebnice dějepisu odsuzuje agresivní válku ze strany Ruska proti Ukrajině, která je v rozporu s mezinárodním právem, a brutální zásah proti civilnímu obyvatelstvu, a to co nejdůrazněji. Právě německo-český konflikt před vypuknutím druhé světové války ukázal, že pokud se agresivní expanzivní politika včas nezarazí, může vést k stále větším katastrofám. Společná česko-německá komise dějepisu pro učebnice proto vyzývá k okamžitému ukončení ruské invaze, k ochraně civilního obyvatelstva a k trvalému postavení válečné politiky Ruska mimo zákon.

Die Gemeinsame Deutsch-Tschechische Schulbuchkommission verurteilt den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und das brutale Vorgehen gegen die Zivilbevölkerung aufs Schärfste. Gerade der Verlauf des deutsch-tschechischen Konflikts im Vorfeld des Zweiten Weltkriegs hat gezeigt, dass eine aggressive Expansionspolitik, wenn ihr nicht rechtzeitig Einhalt geboten wird, zu immer größeren Katastrophen führen kann. Die Gemeinsame Deutsch-Tschechische Schulbuchkommission ruft daher dazu auf, die russische Invasion sofort zu beenden, die Zivilbevölkerung zu schützen und die Kriegspolitik Russlands nachhaltig zu ächten.

Ve jménu Společné česko-německé komise pro učebnice dějepisu:

Prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc., Univerzita Karlova Praha (český předseda), a Prof. Dr. Volker Zimmermann, Collegium Carolinum, Mnichov/Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (německý předseda)

Im Namen der Gemeinsamen Deutsch-Tschechischen Schulbuchkommission:

Prof. Dr. Volker Zimmermann, Collegium Carolinum, München/Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (deutscher Vorsitzender), und Prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc., Karlsuniversität Prag (tschechischer Vorsitzender)

 • Mag. Barbara Baarová, RNDr., Univerzita Ostrava
 • Prof. Dr. Eckhardt Fuchs, Leibniz-Institut für Bildungsmedien | Georg-Eckert-Institut, Braunschweig
 • Doc. PhDr. Blažena Gracová, CSc., Univerzita Ostrava
 • Prof. Dr. Alfons Kenkmann, Univerzita Lipsko
 • Doc. PhDr. Denisa Labischová, PhD., Univerzita Ostrava
 • Dipl. Kulturwirtin Theresa Langer-Asam, Univerzita Pasov
 • Dr. Robert Luft, historik, Mnichov
 • Prof. Dr. Andreas Michler, Univerzita Pasov
 • Dr. Marcin Joachim Wiatr, Leibniz-Institut für Bildungsmedien | Georg-Eckert-Institut, Braunschweig

K prohlášení se připojují / Der Stellungnahme schließen sich an:

 • Mgr. Tomáš Bouška, Political Prisoners.eu, Praha
 • PhDr. Jan Čapek, Ph.D., Univerzita Pardubice
 • Doc. Kamil Činátl, Ph.D., Univerzita Karlova, Ústav pro výzkum totalitních režimů
 • Mgr. Milan Hes, Ph.D., Univerzita Hradec Králové
 • PhDr. Dagmar Hudecová, Bratislava
 • Mgr. Irena Kapustová, Ph.D., Univerzita Hradec Králové
 • Doc. PhDr. Petr Knecht, PhD., Masarykova univerzita Brno
 • Mgr. Veronika Rodová, Masarykova univerzita Brno
 • Doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D., Univerzita Hradec Králové