• de
  • pl

Seminarium dla nauczycieli wokół podręcznika „Europa. Nasza historia”

Wspólna Polsko-Niemiecka Komisja Podręcznikowa Historyków i Geografów oraz Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu

Zapraszają w sobotę 19.02.2022 o godz. 10.00-13.00 do udziału w zdalnym Seminarium Dydaktycznym poświęconym wspólnemu polsko-niemieckiemu podręcznikowi do historii „Europa. Nasza historia”.

Program

  1. Powitanie przez Konsula Generalnego
  2. Historia powstania podręcznika – redaktor prowadzący mgr Andrzej Dusiewicz (WSiP)
  3. Przebieg prac nad przygotowaniem podręcznika – dr Dominik Pick (WPNKP)
  4. Dydaktyczne walory podręcznika – prof. dr hab. Violetta Julkowska (WPNKP)
  5. Praktyczne walory podręcznika – mgr Wiesława Araszkiewicz i mgr Ewa Skrzywanek
  6. Dyskusja 
  7. Zakończenie

Proszę o zgłoszenie udziału na adres: joanna.mateusiak@opendiplo.de

Po zgłoszeniu wyślemy link do seminarium.