• de
  • pl

Apel Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej potępiający rosyjską agresję na Ukrainie

Jednoznacznie potępiamy agresję wojsk rosyjskich na Ukrainę, a w szczególności stosownie przemocy wobec ludności cywilnej, wyrażamy pełną solidarność z mieszkańcami Ukrainy oraz składamy najszczersze kondolencje bliskim wszystkich ofiar tej wojny. Zajmując się od 50 lat dialogiem polsko-niemieckim w zakresie nauczania historii, którego nieodłącznym elementem jest dyskusja nad przebiegiem i skutkami II wojny światowej, zdajemy sobie sprawę z tego, jak wielkie cierpienia dla ludności cywilnej powoduje każda wojna. Wskazujemy przy tym na sytuację przed wybuchem II wojny światowej, która jasno wskazuje, że ustępowanie przez szantażem i siłą militarną w duch fałszywie rozumianego kompromisu kosztem słabszych narodów nigdy nie prowadziło i w przyszłości nie może prowadzić do zapewnienia pokoju w Europie i na świecie. Wzywamy do zaprzestania militarnej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę oraz podjęcia wszystkich możliwych kroków w celu zapewnienia pokoju.

Prezydium Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej: Prof. dr hab. Hans-Jürgen Bömelburg, Prof. dr hab. Violetta Julkowska, dr Felix Ackermann, Prof. dr hab. Eckhardt Fuchs, dr Andrea Genest, Prof. dr hab. Hans Henning Hahn, Prof. dr hab. Wolfgang Jacobmeyer, Prof. dr hab. Sebastian Kinder, Prof. dr hab. Yvonne Kleinmann, Prof. dr hab. Claudia Kraft, Prof. dr hab. Olaf Kühne, Verena Laubinger, Prof. dr hab. Michael G. Müller, Prof. dr hab. Holger Thünemann, Joanna Zaborowski, dr Marcin Wiatr, Prof. dr hab. Roman Czaja, Prof. dr hab. Marek Dutkowski, Małgorzata Glinka, Agnieszka Jaczyńska, Prof. dr hab. Igor Kąkolewski, Prof. dr hab. Jerzy Kochanowski, Prof. zw. dr hab. Izabela Surynt, Prof. dr hab. Robert Traba, dr Zofia Wóycicka, Prof. dr hab. Alina Zajadacz, Prof. dr hab. Anna Ziębińska-Witek, dr. Dominik Pick, Prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz

Polsko-Niemiecka Grupa Robocza Nauczycieli i Nauczycielek przy Komisji Podręcznikowej: Volker Habermaier, Aldona Olesiak, Janusy Berdzik, Tamara Tarajko, Barbara Brzozowska, Daniel Bernsen, Marzena Wolschlaeger, Anna i Tomasz Kozłowscy, Grzegorz Kacprzak, Wolfgang Fritzsche, Marek Kołcon, Wiesława Araszkiewicz, Stephan Theilig, Agnieszka Jamroż, Jacek Konik, Maria Lepiarczyk, dr Katarzyna Moskiewicz