• de
  • pl

Rozdziały próbne

Klasa 5

Wybrane do promocji strony podręcznika zostały udostępnione przez wydawcę WSiP

„Europa. Nasza historia“ to seria podręczników przeznaczona do wykorzystania na regularnych lekcjach historii w klasach 5-8 szkoły podstawowej. Podręcznik dla klasy 5 skierowany jest do uczniów rozpoczynających naukę historii. Podręcznik wprowadza w nowy przedmiot nauczania jakim jest historia i omawia zagadnienia od prahistorii poprzez pierwsze cywilizacje i starożytność aż do końca średniowiecza – około roku 1500.

Klasa 6

Wybrane do promocji strony podręcznika zostały udostępnione przez wydawcę WSiP

Podręcznik dla klasy 6 dotyczy czasów nowożytnych (do 1815 r.). Seria podręczników ujmuje przy tym historię Europy z nowej perspektywy: porzuca tradycyjny sposób postrzegania historii wyłącznie z perspektywy narodowej, a centrum uwagi kieruje na różnorodność historycznego przekazu w Europie i na świecie.  Niniejsza seria podręczników w takiej właśnie formie może mieć znaczenie przełomowe dla  europejskiej świadomości historycznej, która nie podważa różnorodności historycznych pamięci i interpretacji narodowych, lecz wzbogaca ogrom doświadczeń o perspektywę ponadnarodową i umożliwia krytyczną refleksję oraz konstruktywny dialog.

Klasa 7

Wybrane do promocji strony podręcznika zostały udostępnione przez wydawcę WSiP

Podręcznik dla klasy 7, część 1 ukazuje historię Europy i powszechną od kongresu wiedeńskiego do I wojny światowej, część 2 zaś dwudziestolecie międzywojęnne. Seria podręczników „Europa. Nasza historia“ to wspólne dzieło polsko-niemieckiego zespołu projektowego. Zastosowano w niej w nowatorski sposób najnowsze rozwiązania dydaktyczne oraz wyniki badań historycznych. Wspiera ona zdobywanie umiejętności i motywuje do nauki różnorodnością i atrakcyjnością materiałów prezentowanych w sposób odpowiednio dostosowany do wieku ucznia. Seria wydana jest w dwóch identycznych pod względem treści i layoutu wersjach z przeznaczeniem do wykorzystania w szkołach w Polsce i w Niemczech. Wraz z suplementem spełnia ona wymogi nowej podstawy programowej i może być wykorzystana do nauki w każdej szkole publicznej i prywatnej.

„Będziemy postrzegać historię od dwóch stron. Będzie to bardziej obiektywne i będzie zawierać zagadnienia, które były dotychczas pomijane.”

Uczennica 8 klasy z Poznania

Klasa 8

Wybrane do promocji strony podręcznika zostały udostępnione przez wydawcę WSiP

Podręcznik dla klasy 8 – Od wybuchu II wojny  do czasów współczesnych – to zwieńczenie całej serii podręczników. Uczniowie z Polski i Niemiec po raz pierwszy otrzymają możliwość zapoznania się z całym materiałem nauczania, utrzymanym w świetle transnarodowej perspektywy, przybliżającej doświadczenia sąsiadów poprzez nawiązanie dialogu. To zdecydowanie innowacyjny impuls, wzbogacający lekcję historii i umożliwiający porozumienie w Europie na nowym, głębszym poziomie.

Przedstawienie historii XX wieku we wspólnym podręczniku dla polskich i niemieckich uczniów było naprawdę ogromnym wyzwaniem, ponieważ wciąż bierzemy udział w procesie wypracowania pamięci narodowej, oddziałującej do dziś. Przykładowo, doświadczenie niemieckiej okupacji podczas II wojny światowej jest wśród polskich rodzin nadal boleśnie żywe, podczas gdy świadomość ta jest w Niemczech znacznie mniej rozpowszechniona.

Jednak 12 lat wspólnej pracy nad podręcznikiem to ważne doświadczenie, które wyraźnie pokazuje: jeżeli wzbogacimy naszą pamięć o inne perspektywy i nawiążemy dialog, to zbudujemy wzajemne zaufanie i wzmocnimy więzi między narodami w Europie.”

Instytut Leibniza ds. mediów edukacyjnych | Instytut im. Georga Eckerta