• de
  • pl

Violetta Julkowska, Andrzej Dusiewicz o podręczniku w „Wiadomościach historycznych” 2/2022

„Przez dwanaście lat (2008-2020) polscy i niemieccy historycy, dydaktycy i nauczyciele oraz dwa wydawnictwa podręcznikowe wspierane przez instytucje rządowe, a także Wspólną Polsko-Niemiecką Komisję Podręcznikową Historyków i Geografów, pracowały nad powstaniem unikalnego w skali europejskiej i światowej bilateralnego podręcznika dla polskich i niemieckich uczniów. Podręcznik Europa. Nasza historia dla szkół podstawowych jest już gotowy – pora zainteresować nim odbiorców: uczniów oraz nauczycieli historii”

Pełny tekst artykułu do pobrania poniżej: