• de
  • pl

Stopka redakcyjna

Informacje zgodnie z § 5 TMG

Instytut Leibniza ds. mediów edukacyjnych | Instytut im. Georga Eckerta
Celler Str. 3
38114 Brunszwik

Reprezentowany przez:
Prof. dr Eckhardt Fuchs

Kontakt

Telefon: +49 (0) 531 59099 333
E-mail: wiatr@gei.de

Odpowiedzialność redakcyjna

Dr Marcin Wiatr
Celler Str. 3
38114 Brunszwik

Rozstrzyganie sporów konsumenckich/uniwersalna komisja arbitrażowa

Nie mamy zamiaru ani obowiązku uczestniczyć w postępowaniu w sprawie rozstrzygania sporów przed polubownym sądem konsumenckim.