• de
  • pl

Kontakt

Polsko-Niemiecka Komisja Podręcznikowa

Sekretariat naukowy

Sekcja niemiecka

Dr. Marcin Wiatr

E: wiatr@gei.de

Sekcja polska

Dr. Dominik Pick

E: komisja_podrecznikowa@outlook.com

Przedstawicielki Grupy Roboczej

Sekcja niemiecka

Verena Laubinger

E: v.laubinger@web.de

Joanna Pick (Zaborowski)

E: joanna.pick1@gmail.com

Sekcja polska

Małgorzata Glinka

E: malgorzataglinka@interia.pl

Agnieszka Jaczyńska

E: jaga68@op.pl