• de
  • pl

Zaproszenie do współpracy

W ramach Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej Historyków i Geografów

od trzech lat działa Polsko-Niemiecka Grupa Robocza Nauczycieli i Nauczycielek. Celem Grupy jest prowadzenie polsko-niemieckiego dialogu w obszarze edukacji historycznej, ale także wspieranie kooperacji polskich i niemieckich nauczycieli i nauczycielek oraz realizacja wspólnych projektów wymiany szkolnej.

Grupa korzysta także z dorobku naukowego Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej. Blisko współpracuje z instytucjami naukowymi Instytutem Leibniza ds. Mediów Edukacyjnych | Instytutem im. Georga Eckerta w Brunszwiku oraz Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie. Przedstawicielki Grupy zasiadają w Prezydium Komisji Podręcznikowej. W celu wsparcia rozwoju zawodowego nauczycieli i nauczycielek Grupa prowadzi warsztaty dla nauczycieli oraz tworzy materiały do wykorzystania na lekcji, a także stwarza możliwość udziału w polsko-niemieckich projektach wymiany.

Obecnie dzięki finansowemu wsparciu Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży mamy możliwość zwiększyć działalność Grupy Roboczej. W tym celu poszukujemy zainteresowanych nauczycieli, edukatorów, stażystów oraz studentów planujących karierę nauczycielską, którzysą zainteresowani historią Europy Środkowej i Wschodniej, chcą rozwinąć ponadgraniczne kontakty z niemieckimi nauczycielami i naukowcami oraz interesują się najnowszym stanem międzynarodowych dyskusji w obszarze dydaktyki.

Znajomość języka niemieckiego nie jest wymagana. Oczekiwana jest natomiast otwartość i gotowość do prowadzenia międzynarodowego dialogu. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z sekretarzem naukowym Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej dr. Dominikiem Pickiem bądź z przedstawicielkami Grupy Roboczej (www.komisja-podrecznikowa.eu/kontakt-pl/).

Grupa Robocza Informacje