• de
 • pl

Kim jesteśmy

Kreatywna Grupa Ekspertów

Grupa Robocza Nauczycielek i Nauczycieli spotyka się regularnie w celu wymiany doświadczeń i pomysłów dotyczących popularyzacji wspólnego, a wraz z ukazaniem się latem 2020 r. tomu 4. („XX wiek”) ukończonego podręcznika „Europa. Nasza historia” oraz jego zastosowania w praktyce szkolnej. Wspólna Polsko-Niemiecka Komisja Podręcznikowa wychodzi tym samym naprzeciw potrzebie włączenia w swe prace ekspertów z dziedziny praktyki szkolnej. Jednocześnie w intencji nauczycieli leży transfer własnej wiedzy eksperckiej celem wsparcia procesu popularyzacji i dalszego rozwoju zarówno wspólnego podręcznika do historii, jak i planowanych materiałów dydaktycznych w formie zdygitalizowanej.

 • Współpraca z Grupą Roboczą

  Grupa korzysta także z dorobku naukowego Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej. Blisko współpracuje z instytucjami naukowymi Instytutem Leibniza ds. Mediów Edukacyjnych | Instytutem im. Georga Eckerta w Brunszwiku oraz Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie. Przedstawicielki Grupy zasiadają w Prezydium Komisji Podręcznikowej. W celu wsparcia rozwoju zawodowego nauczycieli i nauczycielek Grupa prowadzi warsztaty dla nauczycieli oraz tworzy materiały do wykorzystania na lekcji, a także stwarza możliwość udziału w polsko-niemieckich projektach wymiany.

 • Grupa Robocza zapoczątkowała swoją działalność

  W dniach 23.-24.11.2018 r. w Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie odbył się przygotowany we współpracy z Instytutem im. Georga Eckerta pierwszy warsztat Grupy Roboczej Nauczycielek i Nauczycieli nt.„Wielokulturowość, wieloetniczność i transnarodowość w praktyce szkolnej, podręcznikach oraz sferze publicznej“. Podczas spotkania rozmawiano m.in. na temat heterogeniczności w praktyce szkolnej oraz wydawniczej. Zwracano uwagę, że różnorodne biografie i pluralizacja wielu obszarów życia znajdują swoje odzwierciedlenie w szkole. Media oświatowe, w tym podręczniki muszą na te zmiany odpowiednio reagować. Historia nie ogranicza się bowiem do granic państwa narodowego. Wydarzenia historyczne, jak również pamięć o nich, należy postrzegać w szerszym kontekście zarówno regionalnym, jak i globalnym. Te wielorakie perspektywy wywierają we współczesnych, coraz bardziej różnicujących się społeczeństwach europejskich istotny wpływ na narracje historyczne.

 • Kampania czy wojna obronna w 1939 roku?

  W dniach 27.-29.09.2019 r. w Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie odbył się przygotowany we współpracy z Instytutem im. Georga Eckerta kolejny warsztat Grupy Roboczej nt. „Kampania polska czy wojna obronna 1939 r.? Nauczanie o II wojnie światowej w perspektywie europejskiej. Doświadczenia projektu podręcznikowego ´Europa. Nasza historia´”.
  Polscy i niemieccy uczestnicy warsztatu mieli możliwość zapoznania się ze stanem i aktualnymi kierunkami badań nad wybranymi aspektami II wojny światowej, wymiany na temat propozycji dydaktycznych z perspektywy historii regionalnej na przykładzie Górnego Śląska oraz pracy nad scenariuszami lekcyjnymi nt. „1939 – początek II wojny światowej”. Wyniki warsztatów zostały przedstawione w dyskusji końcowej.

 • Webseminar

  Z kolei w dniach 20-21 listopada 2020 r. odbyły się kolejne warsztaty mające na celu omówienie zalet i wyzwań związanych z wykorzystaniem podręcznika do historii „Europa. Nasza historia” w szkołach z perspektywy polskich i niemieckich dydaktyków. W ramach spotkania nauczyciele pracowali nad wspólnymi scenariuszami lekcji w kontekście procesów migracyjnych. W związku z obecną pandemią Covid 19, warsztaty odbyły się w formacie online.

Wsparcie ze strony Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

Dzięki wsparciu finansowemu w ramach projektu „Latarnie” realizowanego przez Centrum Badań Historycznych w Berlinie Polskiej Akademii Nauk 2021-2022 umożliwione zostało rozszerzenie działań Grupy Roboczej w zakresie realizacji materiałów dla nauczycieli oraz budowania sieci kontaktów i inspirowaniu nauczycieli z Polski i Niemiec do nawiązywania bezpośrednich kontaktów z kolegami i koleżankami z drugiego kraju.

Powstało nowe medium, które będzie przekazywało środowisku nauczycieli treści wypracowane przez Komisję, a równocześnie, jako ruch oddolny, będzie inspirowało nas, naukowców pomysłami wynikającymi z praktycznej działalności pedagogów.