• de
  • pl

Apel Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej Historyków i Geografów do rządu Republiki Federalnej Niemiec.

Wspólna Polsko-Niemiecka Komisja Podręcznikowa Historyków i Geografów w ciągu pięćdziesięciu lat swojego istnienia, bez względu na warunki polityczne, nieustannie działała na rzecz rozwoju dialogu w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym w szczególności dialogu między Polakami i Niemcami. Z tego powodu wzywamy rząd Niemiec do podjęcia znacznie bardziej aktywnej roli we wspieraniu Ukrainy w obronie przed rosyjską agresją, współmiernej do historycznej odpowiedzialności Niemiec.

Pamięć o wojnie, mającej na celu podbój oraz zniszczenie, prowadzonej przez Niemcy we wschodniej części Europy w latach 1939-1945 powinna nas szczególnie uwrażliwić na katastrofę, której obecnie doznaje Ukraina. Pamięć ta rodzi po stronie Niemiec szczególne zobowiązanie do uczynienia wszystkiego, co w ich mocy, aby nie powtórzył się los, jaki od 1939 roku spotkał Polaków, Białorusinów, Ukraińców, a także Rosjan. Słusznie oczekują tego  opinia publiczna nie tylko w Ukrainie, ale także w Polsce, Czechach, Słowacji i krajach bałtyckich.

Pragniemy również zwrócić uwagę na to, że historia karze tych, którzy powołując się na narodowe interesy i nastroje wahają się skutecznie przeciwdziałać agresji, w porozumieniu z państwami Unii Europejskiej wspierającymi Ukrainę. Jak uczy nas historia II wojny światowej, niechęć do skutecznego opowiedzenia się we właściwym czasie przeciwko Hitlerowi po stronie Czechosłowacji, a później Polski, nie tylko nie uratowała Zachodu, ale spowodowała, że poniósł on w ostatecznym rozrachunku znacznie boleśniejsze ofiary.

Istnieje obawa, że Republika Federalna Niemiec nie sprostawszy dzisiaj swojej historycznej i politycznej odpowiedzialności w Europie i za Europę, utraci także zaufanie swoich europejskich sąsiadów, które mozolnie odzyskiwała przez dziesięciolecia. Dlatego apelujemy do rządu Niemiec o przyjęcie aktywnej roli w rzetelnym dialogu z rządem polskim oraz rządami innych krajów regionu w międzynarodowych działaniach na rzecz ratowania Ukrainy.

Prezydium Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej: Prof. dr hab. Hans-Jürgen Bömelburg, Prof. dr hab. Violetta Julkowska, dr Felix Ackermann, Prof. dr hab. Eckhardt Fuchs, dr Andrea Genest, Prof. dr hab. Hans Henning Hahn, Prof. dr hab. Wolfgang Jacobmeyer, Prof. dr hab. Sebastian Kinder, Prof. dr hab. Yvonne Kleinmann, Prof. dr hab. Claudia Kraft, Prof. dr hab. Olaf Kühne, Verena Laubinger, Prof. dr hab. Michael G. Müller, Prof. dr hab. Holger Thünemann, Joanna Zaborowski, dr Marcin Wiatr, Prof. dr hab. Roman Czaja, Prof. dr hab. Marek Dutkowski, Małgorzata Glinka, Agnieszka Jaczyńska, Prof. dr hab. Igor Kąkolewski, Prof. dr hab. Jerzy Kochanowski, Prof. zw. dr hab. Izabela Surynt, Prof. dr hab. Robert Traba, dr Zofia Wóycicka, Prof. dr hab. Alina Zajadacz, Prof. dr hab. Anna Ziębińska-Witek, dr. Dominik Pick