• de
  • pl

Warszawska konferencja Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej z okazji 50-lecia jej działalności

W trakcie jubileuszowej konferencji, która odbędzie się w dniach 30.06.2022 –2.07.2022 r. na Uniwersytecie Warszawskim, Komisja dokona bilansu 50 lat udanego polsko-niemieckiego dialogu naukowego, zaprezentuje czwarty tom wspólnego podręcznika „Europa. Nasza historia / Europa – Unsere Geschichte” oraz podda dyskusji przyszłe zadania podręczników szkolnych – także w szerszym ujęciu odnoszącym się do edukacji historycznej w muzeach, miejscach spotkań i mediach elektronicznych.

Jubileuszowa konferencja nt. „W dialogu. Nowe wizje nauczania historii” odbędzie się w dniach od 30.06.2022 r. do 2.07.2022 r. na Uniwersytecie Warszawskim. W konferencji wezmą udział historycy, dydaktycy i nauczyciele z Niemiec, Polski i innych sąsiednich krajów europejskich. W centrum debat znajdą się ponadnarodowe podręczniki i proces ich powstawania, aktualne wyzwania dla nauczania historii w Polsce, Niemczech i Europie, a także działania innych dwustronnych komisji podręcznikowych, praktyków z zakresu edukacja muzealnej i działalności miejsc spotkań. Zaprezentowany zostanie także czwarty tom z serii wspólnych podręczników „Europa. Nasza historia / Europa – Unsere Geschichte”, w której powstaniu Komisja odegrała znaczącą rolę.

Informacje medialne na temat konferencji: Jacek Lepiarz, Deutsche Welle, Blaski i cienie polsko-niemieckiego podręcznika do historii