• de
 • pl
 • Konferencja Jubileuszowa Komisji Podręcznikowej

  Jubileuszowa konferencja nt. „W dialogu. Nowe wizje nauczania historii” odbędzie się w dniach od 30.06.2022 r. do 2.07.2022 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Komisja dokona bilansu 50 lat udanego polsko-niemieckiego dialogu naukowego, zaprezentuje czwarty tom wspólnego podręcznika „Europa. Nasza historia / Europa – Unsere Geschichte” oraz podda dyskusji przyszłe zadania podręczników szkolnych – także w szerszym ujęciu odnoszącym się do edukacji historycznej w muzeach, miejscach spotkań i mediach elektronicznych.

 • Apel do rządu Republiki Federalnej Niemiec

  Wspólna Polsko-Niemiecka Komisja Podręcznikowa Historyków i Geografów w ciągu pięćdziesięciu lat swojego istnienia, bez względu na warunki polityczne, nieustannie działała na rzecz rozwoju dialogu w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym w szczególności dialogu między Polakami i Niemcami. Z tego powodu wzywamy rząd Niemiec do podjęcia znacznie bardziej aktywnej roli we wspieraniu Ukrainy w obronie przed rosyjską agresją, współmiernej do historycznej odpowiedzialności Niemiec. Pełna treść apelu w aktualnościach.

 • Pół wieku działalności Komisji Podręcznikowej

  W 2022 roku Polsko-Niemiecka Komisja Podręcznikowa Historyków i Geografów obchodzi jubileusz 50-lecia swojej działalności. Pierwszą konferencję w lutym 1972 roku w Warszawie poprzedziły lata nieformalnych kontaktów. Od tego czasu Komisja stała się niezastąpionym forum polsko-niemieckiego dialogu na temat historii i dydaktyki historii, a jej członkowie pod wieloma względami zasłużonymi łącznikami i budowniczymi mostów, którzy działają niezależnie i zawsze z nowatorskimi pomysłami w duchu ponadnarodowego dialogu podręcznikowego.

 • Polsko-niemiecki podręcznik do nauczania historii

  W czerwcu 2016 r. spotkali się Minister Spraw Zagranicznych RP Witold Waszczykowski i Minister Spraw Zagranicznych RFN Frank-Walter Steinmeier w celu prezentacji pierwszego tomu wspólnego podręcznika do historii pod tytułem “Europa – nasza historia”.

Witamy na naszej stronie internetowej

Komisja Podręcznikowa, założona w 1972 roku, jest do dzisiaj jedną z centralnych platform współpracy historyków i geografów w obu krajach. Jej zadaniem jest pogłębienie dialogu naukowego oraz w zakresie dydaktyki historii. W tym celu Komisja organizuje konferencje podręcznikowe, wydaje własny cykl publikacji oraz opublikowała podręcznik do nauki historii „Europa. Nasza historia/ Europa. Unsere Geschichte.”

 • 15.09.2023

  Zaproszenie do udziału w warsztacie dla polskich i niemieckich nauczycieli oraz uczniów

  Warsztat skierowany jest do polskich i niemieckich nauczycieli i nauczycielek historii, polityki, WOS, języka niemieckiego/polskiego i przedmiotów pokrewnych oraz towarzyszących im uczniom i uczennic. Każdy nauczyciel może [...]

 • 08.08.2023

  Nigdy więcej wojny! (Edycja 2)

  Od II wojny światowej minęło prawie osiemdziesiąt lat. Wydawać by się mogło, że jest to już temat zamknięty dla młodych ludzi. Jednak wybuch wojny w Ukrainie spowodował, [...]

 • 07.07.2023

  Nowe plany Komisji Podręcznikowej

  Na posiedzeniu Prezydium Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej w Słubicach (2-3.06.2023 r.) omówiono i uzgodniono strategię dalszego rozwoju i działań. Praca Komisji w kolejnych latach koncentrować się będzie na [...]

 • 07.07.2023

  „Historia w dialogu” – polsko-niemieckie warsztaty historyczne dla multiplikatorek i multiplikatorów pracy z młodzieżą

  Stowarzyszenie „Warto być przyzwoitym” z Europa Union z Kassel zapraszają od 18 do 22 listopada 2023 roku do Lipska na polsko-niemieckie warsztaty historyczne dla multiplikatorek i multiplikatorów pracy z młodzieżą „Historia w dialogu”. Temat warsztatów Historia kształtuje nasze [...]

 • 07.07.2023

  Panel Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej w Wilnie

  Wspólna Polsko-Niemiecka Komisja Podręcznikowa została zaproszona do współorganizacji międzynarodowego kongresu „Ukraina i Europa inaczej odczytane. Nowe wyzwania dla historyków”. To ważne wydarzenie, w którym weźmie udział ponad [...]

Główne punkty działalności Komisji Podręcznikowej

Europejski podręcznik do historii

"Europa - nasza historia" to zgodna z podstawą programową seria podręczników skoncentrowana na nauczaniu kompetencji, która prezentuje różnorodne materiały w sposób ukierunkowany na ucznia i zachęca do nauki opartej na odkrywaniu i formułowaniu własnych sądów. Powstała w wyniku wieloetapowego procesu rozwoju z udziałem wydawców, praktyków edukacyjnych i naukowców z Niemiec i Polski, stosując w praktyce najnowsze wyniki badań historycznych i dydaktycznych. Celem podręcznika jest rozwijanie refleksyjnej świadomości historycznej i promowanie dialogu na temat odrębnych doświadczeń historycznych oraz radzenia sobie z różnorodnością poprzez strukturalnie zaprojektowaną zmianę perspektywy.

Grupa Robocza Nauczycielek i Nauczycieli

Grupa Robocza Nauczycieli i Nauczycielek spotyka się regularnie, aby wymienić się pomysłami na temat implementacji wspólnego podręcznika "Europa - nasza historia" ukończonego wraz z tomem 4 ("XX wiek") i wydanym w czerwcu 2020 r., oraz aby wykorzystać go w praktyce. W ten sposób Polsko-Niemiecka Komisja Podręcznikowa uwzględnia pilną potrzebę większego zaangażowania w swoje prace ekspertów z praktyki szkolnej. Z drugiej strony, jest to odpowiedź na prośbę nauczycieli, aby swoją wiedzą ekspercką przyczynić się do wdrożenia i dalszego rozwoju wspólnego podręcznika i innych planowanych cyfrowych materiałów dydaktycznych.

Publikacje

W pierwszych latach swojej działalności Komisja opracowała szereg zaleceń. W 1976 r. ukazały się "Zalecenia dla podręczników historii i geografii w Republice Federalnej Niemiec i w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" w wersji niemieckiej i polskiej. Od połowy lat dziewięćdziesiątych Komisja skierowała swoją uwagę na nowe tematy. W ramach tego nowego ukierunkowania Komisja opracowała w 2001 r. nowy tekst podstawowy (wytyczne dla nauczycieli), który uzupełnił lub zastąpił stare "Zalecenia" dotyczące nauczania historii. W 2001 r. Sekcja Geografii Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej przyjęła "Uwagi na temat traktowania Niemiec i Polski w podręcznikach geografii obu krajów". Komisja opublikowała większość swoich konferencji, wiele z nich w języku niemieckim i polskim.