• de
 • pl
 • Konferencja Jubileuszowa Komisji Podręcznikowej

  Jubileuszowa konferencja nt. „W dialogu. Nowe wizje nauczania historii” odbędzie się w dniach od 30.06.2022 r. do 2.07.2022 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Komisja dokona bilansu 50 lat udanego polsko-niemieckiego dialogu naukowego, zaprezentuje czwarty tom wspólnego podręcznika „Europa. Nasza historia / Europa – Unsere Geschichte” oraz podda dyskusji przyszłe zadania podręczników szkolnych – także w szerszym ujęciu odnoszącym się do edukacji historycznej w muzeach, miejscach spotkań i mediach elektronicznych.

 • Apel do rządu Republiki Federalnej Niemiec

  Wspólna Polsko-Niemiecka Komisja Podręcznikowa Historyków i Geografów w ciągu pięćdziesięciu lat swojego istnienia, bez względu na warunki polityczne, nieustannie działała na rzecz rozwoju dialogu w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym w szczególności dialogu między Polakami i Niemcami. Z tego powodu wzywamy rząd Niemiec do podjęcia znacznie bardziej aktywnej roli we wspieraniu Ukrainy w obronie przed rosyjską agresją, współmiernej do historycznej odpowiedzialności Niemiec. Pełna treść apelu w aktualnościach.

 • Pół wieku działalności Komisji Podręcznikowej

  W 2022 roku Polsko-Niemiecka Komisja Podręcznikowa Historyków i Geografów obchodzi jubileusz 50-lecia swojej działalności. Pierwszą konferencję w lutym 1972 roku w Warszawie poprzedziły lata nieformalnych kontaktów. Od tego czasu Komisja stała się niezastąpionym forum polsko-niemieckiego dialogu na temat historii i dydaktyki historii, a jej członkowie pod wieloma względami zasłużonymi łącznikami i budowniczymi mostów, którzy działają niezależnie i zawsze z nowatorskimi pomysłami w duchu ponadnarodowego dialogu podręcznikowego.

 • Polsko-niemiecki podręcznik do nauczania historii

  W czerwcu 2016 r. spotkali się Minister Spraw Zagranicznych RP Witold Waszczykowski i Minister Spraw Zagranicznych RFN Frank-Walter Steinmeier w celu prezentacji pierwszego tomu wspólnego podręcznika do historii pod tytułem “Europa – nasza historia”.

Witamy na naszej stronie internetowej

Komisja Podręcznikowa, założona w 1972 roku, jest do dzisiaj jedną z centralnych platform współpracy historyków i geografów w obu krajach. Jej zadaniem jest pogłębienie dialogu naukowego oraz w zakresie dydaktyki historii. W tym celu Komisja organizuje konferencje podręcznikowe, wydaje własny cykl publikacji oraz opublikowała podręcznik do nauki historii „Europa. Nasza historia/ Europa. Unsere Geschichte.”

 • 10.02.2023

  Wystawa do projektu „Nigdy więcej wojny!” w języku niemieckim

  Z przyjemnością informujemy, że we współpracy Grupy Roboczej Nauczycieli i Nauczycielek z Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie, Międzynarodową Radą Delficką oraz Leibniz Institute for Educational Media [...]

 • 21.12.2022

  Działania Komisji w przestrzeni publicznej w roku 2022

  Mija właśnie bardzo pracowity i zarazem ważny w historii Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej Rok Jubileuszowy 2022, w którym Komisja podsumowała dotychczasowe działania i zarazem podjęła wiele nowych [...]

 • 03.12.2022

  Forum Dialogu Wspólnej Niemiecko-Czeskiej Komisji Podręcznikowej

  Wspólna Niemiecko-Czeska Komisja Podręcznikowa, w ramach której już od dwudziestu lat dydaktycy i historycy z obu krajów organizują wspólne konferencje i przygotowują publikacje, przeprowadziła w Instytucie Masaryka [...]

 • 03.12.2022

  Nigdy więcej wojny!

  Od II wojny światowej minęło prawie osiemdziesiąt lat. Długość życia całego pokolenia. Mimo tak długiego odstępu czasu, II wojna światowa jest nadal szeroko dyskutowanym tematem pomiędzy wieloma [...]

 • 23.11.2022

  O polsko-niemieckim projekcie podręcznikowym w Czechach

  W Pradze w dniu 20 października 2022 podczas Międzynarodowego Seminarium „Czechy i ichsąsiedzi”, zorganizowanego przez: Ministerstwo Szkolnictwa, Młodzieży i Sportu Republiki Czeskiej(Jan Mares), Centrum Pedagogiczne dla Polskiego [...]

Główne punkty działalności Komisji Podręcznikowej

Europejski podręcznik do historii

"Europa - nasza historia" to zgodna z podstawą programową seria podręczników skoncentrowana na nauczaniu kompetencji, która prezentuje różnorodne materiały w sposób ukierunkowany na ucznia i zachęca do nauki opartej na odkrywaniu i formułowaniu własnych sądów. Powstała w wyniku wieloetapowego procesu rozwoju z udziałem wydawców, praktyków edukacyjnych i naukowców z Niemiec i Polski, stosując w praktyce najnowsze wyniki badań historycznych i dydaktycznych. Celem podręcznika jest rozwijanie refleksyjnej świadomości historycznej i promowanie dialogu na temat odrębnych doświadczeń historycznych oraz radzenia sobie z różnorodnością poprzez strukturalnie zaprojektowaną zmianę perspektywy.

Grupa Robocza Nauczycielek i Nauczycieli

Grupa Robocza Nauczycieli i Nauczycielek spotyka się regularnie, aby wymienić się pomysłami na temat implementacji wspólnego podręcznika "Europa - nasza historia" ukończonego wraz z tomem 4 ("XX wiek") i wydanym w czerwcu 2020 r., oraz aby wykorzystać go w praktyce. W ten sposób Polsko-Niemiecka Komisja Podręcznikowa uwzględnia pilną potrzebę większego zaangażowania w swoje prace ekspertów z praktyki szkolnej. Z drugiej strony, jest to odpowiedź na prośbę nauczycieli, aby swoją wiedzą ekspercką przyczynić się do wdrożenia i dalszego rozwoju wspólnego podręcznika i innych planowanych cyfrowych materiałów dydaktycznych.

Publikacje

W pierwszych latach swojej działalności Komisja opracowała szereg zaleceń. W 1976 r. ukazały się "Zalecenia dla podręczników historii i geografii w Republice Federalnej Niemiec i w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" w wersji niemieckiej i polskiej. Od połowy lat dziewięćdziesiątych Komisja skierowała swoją uwagę na nowe tematy. W ramach tego nowego ukierunkowania Komisja opracowała w 2001 r. nowy tekst podstawowy (wytyczne dla nauczycieli), który uzupełnił lub zastąpił stare "Zalecenia" dotyczące nauczania historii. W 2001 r. Sekcja Geografii Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej przyjęła "Uwagi na temat traktowania Niemiec i Polski w podręcznikach geografii obu krajów". Komisja opublikowała większość swoich konferencji, wiele z nich w języku niemieckim i polskim.