• de
  • pl

»Teraźniejszość przeszłości w muzeach i miejscach pamięci«: konferencja w Berlinie i Ravensbrück

Zdjęcie: „Niosąca”, rzeźba Willa Lammerta nad jeziorem Schwedt z widokiem na miasto Fürstenberg. Fotograf: © Britta Pawelke, Miejsce Pamięci Ravensbrück, 2009 r.

Działania związane z pielęgnowaniem pamięci historycznej stoją w obliczu zmian społecznych przed ciągłym zadaniem analizy i aktualizacji. Odbywająca się w dniach 23-25 maja 2024 r. w Miejscu Pamięci Ravensbrück konferencja Wspólnej Polsko-Niemieckiej oraz Wspólnej Czesko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej na temat „Teraźniejszość przeszłości w muzeach i miejscach pamięci” jest kolejnym krokiem na rzecz aktywnego włączenia się w refleksję nad zmianami dotyczącymi pamięci i form upamiętniania.

Pojęcie narracji podręcznikowej zostało w ostatnich latach poszerzone o nowe sposoby narracji przeszłości w oparciu o literaturę, sztukę, film i współczesne media, w tym również edukacyjne. W tym szerokim spektrum reprezentacji przeszłości nie mogło podczas naszej konferencji zabraknąć refleksji na temat różnych kultur wystawienniczych i ich miejsca w edukacji szkolnej. Podejmujemy więc tematykę budowania dialogicznej narracji muzealnej zdolnej do reprezentacji przeszłości oraz atrakcyjnej dla współczesnych odbiorców, szczególnie zaś młodzieży szkolnej. Jednocześnie wychodzimy poza stricte bilateralny kontekst, uwzględniając perspektywy badań i bieżących prac obu Komisji Podręcznikowych.

Konferencję rozpocznie uroczystość wręczenia Nagrody im. Marii Wawrykowej, którą w tym roku Wspólna Polsko-Niemiecka Komisja Podręcznikowa przyznała prof. dr hab. Annie Wolff-Powęskiej. Uroczystość odbędzie się w gościnnych progach Przedstawicielstwa Kraju Związkowego Brandenburgia w Berlinie.

Konferencja organizowana jest przez Wspólną Polsko-Niemiecką Komisję Podręcznikową oraz Wspólną Niemiecko-Czeską Komisję Podręcznikową we współpracy z Miejscem Pamięci Ravensbrück, Instytutem Mediów Edukacyjnych Leibniza | Instytutem Georga Eckerta w Brunszwiku oraz Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Konferencja współfinansowana jest przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.