• de
  • pl

Wyróżnienie Polskiej Akademii Umiejętności dla twórców i wydawców podręcznika „EUROPA. NASZA HISTORIA”

Zdjęcie: Andreas Palluch

Powołana w 2000 r. Komisja Polskiej Akademii Umiejętności do Oceny Podręczników Szkolnych ocenia każdego roku z udziałem niezależnych recenzentów ok. 50 podręczników szkolnych do różnych przedmiotów, a następnie decyzją Prezydium PAU wyróżnia dyplomami najlepszy podręcznik, jego autorów i wydawców. W dniu 15 czerwca 2024 r. w siedzibie PAU w Krakowie odbyła się doroczna uroczystość wręczenia wyróżnień dla najlepszego podręcznika wchodzącego na rynki szkolne, które w tym roku  otrzymał nasz podręcznik „Europa. Nasza historia / Europa – Unsere Geschichte”.

To zaszczytne wyróżnienie dla Komisji wręczyli Prezes PAU prof. Jan Ostrowski oraz Przewodnicząca Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych prof. Barbara Płytycz i zastępca Przewodniczącej prof. Karol Sanojca. 

Zgodnie z tradycją wyróżnienia otrzymały oba Wydawnictwa WSiP i Eduversum reprezentowane przez dyrektora Waldemara Czerniszewskiego i redaktora Andrzeja Dusiewicza. Ponadto dyplomy dla 25 polskich i niemieckich autorek i autorów zostały przekazane na ręce obecnych przedstawicieli Komisji Podręcznikowej. 

Trzecim wyróżnionym podmiotem tej uroczystości była Wspólna Polsko-Niemiecka Komisja Podręcznikowa Historyków i Geografów, która otrzymała dyplom za przygotowanie innowacyjnej i nowatorskiej koncepcji podręcznika. Komisja była w projekcie od jego początku w 2008 r., a jej członkowie uczestniczyli w całym procesie powstawania i recenzowania. W imieniu wszystkich członków Komisji zaangażowanych w latach 2008-2020 w proces tworzenia podręcznika wyróżnienie odebrali: Przewodnicząca Komisji po stronie polskiej prof. Violetta Julkowska (w projekcie od 2008 r. jako ekspertka) oraz sekretarz Komisji po stronie niemieckiej dr Marcin Wiatr, którzy w słowach podziękowania przedstawili ogromne znaczenie tego podręcznika dla rozwoju dobrych relacji polsko-niemieckich oraz dla przyszłych projektów multilateralnych. Wieloletnia praca nad podręcznikiem pokazała, jak ważne we wzajemnych relacjach polsko-niemieckich są dialog i wola porozumienia oraz rzetelna edukacja historyczna. Cieszymy się z sukcesu, na który pracowało wiele osób. Listę wszystkich uczestników tego projektu: ekspertów, koordynatorów, autorów i recenzentów opublikujemy niebawem na stronie Komisji.