• de
  • pl

Delegacja Komisji w Ministerstwie Edukacji Narodowej

W dniu 30 stycznia 2024 r. delegacja Komisji w składzie prof. dr hab. Violetta Julkowska, prof. dr Hans-Jürgen Bömelburg, dr hab. Igor Kąkolewski, prof. UWM, dr Dominik Pick oraz Andrzej Dusiewicz (WSiP) wzięła udział w spotkaniu z paniami sekretarzami stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Joanną Muchą i Katarzyną Lubnauer oraz Claudią Torres-Bartyzel, panią dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej MEN.

Podczas rozmowy poruszono obecny stan prawny polsko-niemieckiego projektu podręcznika do nauki historii „Europa. Nasza historia / Europa – Unsere Geschichte” i jego funkcjonowanie na rynku szkolnym w Polsce i w Niemczech. Zgodzono się, że istnieje potrzeba zorganizowania dodatkowego posiedzenia Rady Zarządzającej projektu w celu podsumowania dotychczasowej działalności i przygotowania oficjalnej uroczystości zwieńczającej wieloletnie prace nad podręcznikiem. Takie spotkanie Rady Zarządzającej byłoby jednocześnie dobrym miejscem na omówienie działań zmierzających do wprowadzenia w podręczniku uzupełnień wynikających z dynamicznych i epokowych wydarzeń ostatnich lat.

Rozmawiano także o innych ważnych i aktualnych sprawach związanych z pracą Komisji, m.in. w zakresie upowszechniania podręcznika oraz związanej z tym pracy Grupy Roboczej Nauczycielek i Nauczycieli. Poruszono także temat najbliższej konferencji Komisji, która odbędzie się w maju 2024 roku w Berlinie i Ravensbrück (szczegóły na temat konferencji wraz z programem podamy wkrótce).

Spotkanie miało charakter bardzo rzeczowy i konkretny. Atmosfera, w jakiej toczyły się rozmowy, pokazała pozytywne nastawienie MEN do bilateralnej współpracy na rzecz dialogu w dziedzinie edukacji. O wynikach i postępie prac będziemy informować na bieżąco.