• de
  • pl

XXXVI Konferencja Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej

W dniach 19-21 maja 2016 r. Wspólna Polsko-Niemiecka Komisja Podręcznikowa zorganizowała w Halle/Saale XXXVI konferencję podręcznikową pt. „Przestrzenie komunikacji: Aktorzy, praktyki społeczne i ich dydaktyzacja w nauczaniu szkolnym“ łącząc w ten sposób historię, geografię oraz nawiązując do poprzedniego tematu swoich badań, jakim były krajobrazy kulturowe.

Celem konferencji była odpowiedź na pytanie, jakie rodzaje przestrzeni są przedstawiane w podręcznikach? Jak są one wizualizowane? Jaką rolę odgrywają migracje i przestrzenie komunikacji w podręcznikach szkolnych – i jakim zmianom kwestia ta podlegała w ostatnich latach? Ważnym aspektem obrad były również aktorzy wpływający na przestrzenie komunikacji, zwłaszcza wobec zbliżającego się jubileuszowego roku 2017 i rocznicy reformacji.

Tegoroczna konferencja odbyła się również w czasie, gdy ukończony został tom pierwszy w ramach polsko-niemieckiego projektu: „Podręcznik do nauczania historii“. W związku z tym wybrane rozdziały z tomu pierwszego podręcznika przetestowane zostały podczas warsztatów z nauczycielami z obu krajów. W czasie konferencji przedstawiono ponadto doświadczenia zebrane w trakcie opracowywania tego tomu, również związane z przestrzeniami komunikacji i kwestiami kartograficznymi. Ponadto, konferencja była okazją do wymiany doświadczeń z zaproszonymi członkami Polsko-Ukraińskiej Komisji Podręcznikowej, jak również z przedstawicielami środowisk nauczycielskich Polaków mieszkających w Niemczech i Niemców mieszkających w Polsce.

Organizatorami konferencji były: Wspólna Polsko-Niemiecka Komisja Podręcznikowa, Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie, Instytut Leibniza ds. mediów edukacyjnych im. Georga Eckerta w Brunszwiku (Członek Stowarzyszenia Leibniza), Centrum Studiów Polonoznawczych im. Aleksandra Brücknera w Halle-Jenie i Uniwersytet im. Marcina Lutra w Halle-Wittenberdze. Konferencja wsparta została ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RFN oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

program konferencji (PDF)