• de
  • pl

Scenariusze do podręcznika „Europa. Nasza historia”

Projekt został zapoczątkowany dzięki wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz kontynuowany w roku 2022 dzięki wsparciu Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży.

W tej sekcji udostępniamy scenariusze lekcyjne towarzyszące podręcznikowi Europa. Nasza historia. Przeznaczone są one do nauki historii w klasach 5–8 szkoły podstawowej, przy czym zawierają też rozszerzenie umożliwiające zastosowanie w liceum. Celem podręcznika Europa. Nasza historia jest wzmacnianie świadomości historycznej wśród uczniów dzięki wielości perspektyw będących jego integralną częścią. Podręcznik Europa. Nasza historia wspiera dialog na temat różnych doświadczeń historycznych oraz kulturowej różnorodności. Składa się on z następujących tomów:

– Klasa 5: Od prahistorii do średniowiecza
– Klasa 6: Czasy nowożytne (do 1815 r.)
– Klasa 7: Część 1 – Od kongresu wiedeńskiego do I wojny światowej
– Klasa 7: Część 2 – Dwudziestolecie międzywojenne 1919–1939
– Klasa 8: Od wybuchu drugiej wojny światowej do czasów współczesnych

Podręcznik Europa. Nasza historia to efekt wspólnych działań polskich i niemieckich historyków i dydaktyków, realizowanych w latach 2008–2020. Ukazał się on równoległe po polsku i niemiecku. Polską wersję opublikowały Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, a niemiecką wydawnictwo Eduversum. Podręcznik powstał przy udziale ekspertów z Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie, Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej Historyków i Geografów oraz Georg-Eckert-Institut. Ostatni tom zdobył niemiecką nagrodę „Podręcznik Roku 2021″.

Poniższe scenariusze lekcyjne do podręcznika Europa. Nasza historia znajdują się wolnym dostępie i mogą być wykorzystywane, powielane i dowolnie przerabiane na potrzeby edukacyjne w szkole oraz poza nią.

Scenariusze lekcyjne do klasy 8, rozdział 3.1 Polska: nowy początek pod sowiecką kontrolą / rozdział 3.2 Niemcy: z czterech stref okupacyjnych powstają dwa państwa, s. 100-111.

Scenariusze lekcyjne do klasy 8, rozdział 3.3 Społeczeństwo i gospodarka PRL w latach 1956 – 1976 / rozdział 3.4, Życie w dwóch państwach niemieckich, s. 112-125.

Scenariusze lekcyjne do klasy 8, rozdział 3.5, Przemiany zaczęły się w Polsce