• de
  • pl

Warsztaty Grupy Roboczej stacjonarnie i w formacie online

Grupa Robocza Nauczycielek i Nauczycieli spotyka się regularnie w celu wymiany doświadczeń i pomysłów dotyczących popularyzacji wspólnego, a wraz z ukazaniem się latem 2020 r. tomu 4. („XX wiek”) ukończonego podręcznika „Europa. Nasza historia” oraz jego zastosowania w praktyce szkolnej. Wspólna Polsko-Niemiecka Komisja Podręcznikowa wychodzi tym samym naprzeciw potrzebie włączenia w swe prace ekspertów z dziedziny praktyki szkolnej. Jednocześnie w intencji nauczycieli leży transfer własnej wiedzy eksperckiej celem wsparcia procesu popularyzacji i dalszego rozwoju zarówno wspólnego podręcznika do historii, jak i planowanych materiałów dydaktycznych w formie zdygitalizowanej.

W dniach 27.-29.09.2019 r. w Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie odbył się przygotowany we współpracy z Instytutem im. Georga Eckerta kolejny warsztat Grupy Roboczej nt. „Kampania polska czy wojna obronna 1939 r.? Nauczanie o II wojnie światowej w perspektywie europejskiej. Doświadczenia projektu podręcznikowego ´Europa. Nasza historia´”.
Polscy i niemieccy uczestnicy warsztatu mieli możliwość zapoznania się ze stanem i aktualnymi kierunkami badań nad wybranymi aspektami II wojny światowej, wymiany na temat propozycji dydaktycznych z perspektywy historii regionalnej na przykładzie Górnego Śląska oraz pracy nad scenariuszami lekcyjnymi nt. „1939 – początek II wojny światowej”. Wyniki warsztatów zostały przedstawione w dyskusji końcowej. 

Kolejny warsztat dla członków Grupy Roboczej, poświęcony pokojowej rewolucji i doświadczeniom transformacji 1989 roku, odbył się w dniach od 14 do 17 listopada 2019 r. w Warszawie i Gdańsku. 
Z kolei w dniach 20-21 listopada 2020 r. odbyły się kolejne warsztaty mające na celu omówienie zalet i wyzwań związanych z wykorzystaniem podręcznika do historii „Europa. Nasza historia” w szkołach z perspektywy polskich i niemieckich dydaktyków. W ramach spotkania nauczyciele pracowali nad wspólnymi scenariuszami lekcji w kontekście procesów migracyjnych. W związku z obecną pandemią Covid 19, warsztaty odbyły się w formacie online.