• de
  • pl

Ursula A. J. Becher (1934-2023)

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dr Ursuli A. J. Becher. Jako uznana naukowczyni i zaangażowana nauczycielka akademicka pozostawiła po sobie w świecie nauki trwały ślad. Ursula Becher była pierwszą kobietą, która stanęła na czele Instytutu Georga Eckerta w Brunszwiku. Objęła stanowisko dyrektora Instytutu w październiku 1992 roku i pełniła je aż do przejścia na emeryturę w 2000 roku. Kierowała Instytutem w czasie transformacji społeczno-politycznej i edukacyjnej po przełomie 1989 roku, która miała również silny wpływ na pracę powstałej w 1972 roku Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej. Ursula Becher była zaangażowaną zwolenniczką rzeczowego dialogu, w którym zawsze jest miejsce na refleksję nad wspólną historią i wspólną przyszłością, stąd odegrała ważną rolę w pracy naszej Komisji. Zbudowała również silną więź, a nawet przyjaźń, z polskimi członkami Komisji, co bardzo sprzyjało współpracy. Ursula Becher dokładała wszelkich starań, aby podręczniki z obu sąsiadujących krajów oferowały poprawną pod względem faktograficznym, wyważoną i różnorodną prezentację historycznie i społecznie istotnej wiedzy, a tym samym wnosiły ważny wkład w przezwyciężanie stereotypów, wspieranie porozumienia i kształtowanie postaw otwartości na innych. Jako dydaktyczka historii i znawczyni podręczników, dzięki swoim kompetencjom zawodowym oraz pasji do edukacji i wiedzy, wniosła znaczący wkład w rozwój podręczników. Zawsze była zaangażowana w myślenie o potencjale podręczników i mediów edukacyjnych jako otwierających perspektywy, łączących, będących narzędziami oświecenia i postępu społecznego.

Wspólna Polsko-Niemiecka Komisja Podręcznikowa zachowamy Ursulę Becher we wdzięcznej pamięci.

Dr Marcin Wiatr