• de
  • pl

Spotkanie Prezydium

W dniach 29-30 maja 2015 odbyło się coroczne spotkanie Prezydium Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej. Członkowie Prezydium omówili toczące się prace wydawnicze, w tym stan prac nad polsko-niemieckim podręcznikiem do historii oraz projekt poświęcony wydaniu źródeł do historii Polski w języku niemieckim. Przedyskutowane zostały ponadto sprawy bieżące. Spotkanie sfinansowane zostało ze środków Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych RFN.