• de
  • pl

Relacja z XXXVII Konferencji

W dniach 23–26 maja 2018 r. odbyła się w Zamościu XXXVII Konferencja Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej Historyków i Geografów pt: „II wojna światowa w dydaktyce historycznej w Polsce i w Niemczech: wiedza, sposoby nauczania i formy prezentacji”. Naukowcy i nauczyciele z Polski i z Niemiec dyskutowali na temat sposobów opowiadania o II wojnie światowej i związanych z tym wyzwań: Co wiemy o tym okresie, a które jego aspekty wciąż czekają na zbadanie? Jak przedstawić zróżnicowany obraz tych czasów w sposób zrozumiały dla uczniów? Jak uwzględnić narodowe punkty widzenia i narracje, szczególnie w przypadku XX wieku, w jednym podręczniku? Jak zainteresować uczniów historią II wojny światowej i jednocześnie przekazać im płynącą z niej lekcję na przyszłość bez popadania w moralizatorstwo?

W ramach konferencji odbyły się polsko-niemieckie warsztaty dla nauczycieli, gdzie debatowano m.in. nad tymi pytaniami na podstawie podręcznika szkolnego „Europa. Nasza historia” / „Europa. Unsere Geschichte”, przygotowywanego przez Komisję Podręcznikową. W związku z tematyką z II wojny światowej uczestnicy pogłębili temat zwiedzając sam Zamość, ale i odwiedzając Biłgoraj, Szczebrzeszyn, Józefów, Sochy, Zwierzyniec oraz miejsce pamięci Bełżec.

Podczas konferencji utworzono „Grupę Roboczą przy Komisji Podręcznikowej” złożoną z nauczycieli, którzy swoją opinią będą wspierać dalsze prace nad podręcznikiem. Zainteresowani polscy i niemieccy nauczyciele mogą zostać członkami Grupy i z pomocą wybranych rozdziałów przeprowadzić lekcję ze wspólnym podręcznikiem w szkole. Ich uwagi na temat wyboru zawartych treści w „Europa. Nasza historia” / „Europa. Unsere Geschichte” są ważne dla opracowania i implementacji podręcznika.

W czasie konferencji wręczono również nagrody im. Marii Wawrykowej, współzałożycielki Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej, którą otrzymali Agnieszka Jaczyńska (Zamość) i Mirosław Sielatycki (Warszawa). W ten sposób komisja uhonorowała ich długoletnie zaangażowanie na rzecz polsko-niemieckiego dialogu podręcznikowego, a zwłaszcza ich działalność w duchu zaleceń Komisji Podręcznikowej.

Organizatorami konferencji były: Wspólna Polsko-Niemiecka Komisja Podręcznikowa, Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie oraz Instytut Leibniza ds. mediów edukacyjnych im. Georga Eckerta.

Konferencja została wsparta ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych RFN oraz miasta Zamość.