• de
  • pl

Przyznanie nagrody w Warszawie 2012

Podczas uroczystości z okazji 40-lecia istnienia Wspólnej Komisji Podręcznikowej, odbywającej się na Uniwersytecie Warszawskim, wysokimi odznaczeniami uhonorowani zostali jej długoletni członkowie. Najwyższe odznaczenia Polskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej, Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali Klaus Zernack (niemiecki przewodniczacy w latach 1987-2000), Włodzimierz Borodziej (polski przewodniczący w latach 1997-2007), Jerzy Holzer (długoletni członek prezydium) oraz Michael G. Müller (niemiecki przewodniczący w latach 2000-2012). Wiceminister Edukacji Narodowej Mirosław Sielatycki podziękował w swojej laudacji wymienionym profesorom za ich wkład w pogłębianie polsko-niemieckiego dialogu na temat zagadnień oświaty.

Ponadto Polsko-Niemiecka Komisja Podręcznikowa uhonorowała Władysława Markiewicza Nagrodą im. Marii Wawrykowej. Nagrodę tę Komisja Podręcznikowa przyznaje osobistościom, które w sposób szczególny zasłużyły się dla dialogu polsko-niemieckiego. Władysław Markiewicz, jako zalożyciel i przewodniczący Komisji Podręcznikowej oraz poprzez swoje wieloletnie zaangażowanie w polsko-niemiecki dialog, długotrwale współkształtował zbliżenie obu krajów w dziedzinie nauki – podsumował w swojej laudacji  Rudolf von Thadden.

Wspólna Polsko-Niemiecka Komisja Podręcznikowa została utworzona w 1972 r. pod patronatem UNESCO. Ogromne znaczenie miała również inicjatywa Georga Eckerta. Komisja stała się zinstytucjonalizowaną platformą dialogu między historykami i geografami z Polski i Niemiec. Jej 40-letni jubileusz odbywa się pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego oraz Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec Joachima Gaucka. W dniu 24 maja Instytut im. Georga Eckerta obchodzi 40-letni jubileusz komisji. Uroczystości odbędą się w Brunszwiku.

Program sympozium w Warszawie, 16. kwietnia 2012