• de
  • pl

Pół wieku Komisji Podręcznikowej – nowe cele i wyzwania

50-lecie działalności Komisja Podręcznikowa ukoronowała publikacją polsko-niemieckiego projektu podręcznikowego „Europa. Nasza historia”. Projekt ten stanowi podstawę do dalszych działań w zakresie edukacji historycznej. Do głównych działań Komisji w najbliższym okresie należeć będą: implementacja podręcznika, wspieranie transnarodowej współpracy nauczycieli oraz analizy polskich i niemieckich podręczników szkolnych z zakresu historii.