• de
  • pl

Podręcznik do historii dla Polski i Niemiec

Pod koniec września ukazał się w Polsce i w Niemczech drugi tom wspólnej serii podręcznika do historii „Europa – nasza historia.” Ta publikacja przybliża zarówno powiązania jak i rozbieżności na tle przemian historycznych w Europie i na świecie w okresie od nowożytności do 1815 r. oraz pokazuje w nowatorski sposób, w jaki sposób funkcjonuje pamięć o wydarzeniach historycznych w naszych społeczeństwach.

Uczniowie mogą zapoznać się na przykład z procesem powstawania nowoczesnych konstytucji Stanów Zjednoczonych, Polski i Francji przy jednoczesnym uwzględnieniu ich wzajemnych oddziaływań. Sięgnięcie do różnych punktów widzenia za pomocą nowych pytań zachęca uczniów do poszerzania wiedzy na temat wspólnej historii. W ten sposób podręcznik umożliwia pogłębienie materiału nauczania o ponadnarodowe perspektywy i wspiera tym samym dialog o historii i pamięci.

Wydana przez WSiP oraz Eduversum seria podręczników może znaleźć zastosowanie na lekcjach historii zarówno w polskich jak i niemieckich szkołach w identycznej formie, różniącej się jedynie językiem wykładu. Ważnym aspektem jest to, że mamy tu do czynienia nie z dydaktycznym materiałem uzupełniającym, ale z regularnym podręcznikiem do historii zgodnym z obowiązującymi w obu krajach podstawami programowymi. Grupą docelową zarówno w Niemczech jak i w Polsce są uczniowie pierwszego cyklu edukacji historii Składająca się docelowo z czterech tomów seria podręczników  będzie gotowa w 2020 r., jej pierwsza część ukazała się latem 2016 r.

Poszczególne tomy powstają w ścisłej współpracy wydawnictw, autorów, koordynatorów naukowych oraz ekspertów z obu krajów, znawców poszczególnych epok. Gotowe rozdziały odzwierciedlają wynik długiego procesu dyskusji na temat możliwości prezentowania historii w podręczniku z perspektywy, która uwrażliwiałaby na różne sposoby postrzegania, interpretacji oraz historyczno-dydaktyczne formy prezentacji przeszłości. Celem wielu przedsięwzięć, takich jak np. kursy doskonalenia dla nauczycieli, jest wsparcie na rzecz zaistnienia polsko-niemieckiej serii podręczników w praktyce szkolnej obu krajów. Oficjalna prezentacja tomu drugiego odbyła się 20 listopada 2017 r. w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej.

Koordynacja naukowa projektu leży po stronie Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie oraz Instytut Leibniza ds. mediów edukacyjnych im. Georga Eckerta w Brunszwiku (Członek Stowarzyszenia Leibniza). Po stronie polskiej projekt wsparło Ministerstwo Edukacji Narodowej RP, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. Wsparcia finansowego po stronie niemieckiej udzieliły Konferencja Ministrów Kultury pod przewodnictwem Ministerstwa Edukacji, Młodzieży i Sportu Kraju Związkowego Brandenburgii oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych RFN..

Projekt wspólnego podręcznika do historii czerpie w dużej mierze z dorobku działającej od 1972 r. Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej, która za swoje zaangażowanie została wyróżniona Nagrodą Viadriny w czerwcu 2017 r.