• de
  • pl

Oświadczenie współprzewodniczących Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej

Wbrew tytułowi i stwierdzeniom zawartym w artykule pani Gabrielle Lesser (https://taz.de/Deutsch-polnisches-Schulbuch/!5933450/) pt. „Länderübergreifender Flop” Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej uważają projekt podręcznika „Europa. Nasza historia” za udany, ponieważ:

  1. po raz pierwszy w podręczniku szkolnym przedstawiono wspólny i wieloperspektywiczny obraz historii Europy Zachodniej i Wschodniej,
  2. podręcznik opowiada się za europejskim podejściem do wspólnej historii i rezygnuje z jednostronnych narracji narodowych,
  3. nigdy wcześniej historia Polski nie była tak obszernie przedstawiona w podręczniku niemieckojęzycznym,
  4. już teraz widoczny jest szerszy wpływ podręcznika: inni wydawcy podręczników rozszerzają swoje podręczniki o treści dotyczące historii Polski,
  5. wielorakie przyczyny konfliktów europejskich ukazane są z różnych perspektyw – podręcznik jest „projektem na rzecz pokoju”,
  6. na poziomie europejskim podręcznik został bardzo dobrze przyjęty – obecnie służy jako model dla przyszłych wspólnych projektów polsko-litewsko-białorusko-ukraińskich.

Mierzenie sukcesu podręcznika wyłącznie w kategoriach krótkoterminowych wyników sprzedaży jest bezsensowne. Oczywiście nie jesteśmy w stanie za jednym zamachem zlikwidować czasowych blokad politycznych, w tym polityki Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka, do której odnosimy się krytycznie, ani też za jednym zamachem zmienić wieloletnie przyzwyczajenia dydaktyczne oraz sposób postrzegania historii przez polskich i niemieckich nauczycieli, ale jesteśmy optymistycznie nastawieni do faktu, że sposób prezentacji historii w podręczniku w długiej perspektywie będzie dominującym.

Violetta Julkowska i Hans-Jürgen Bömelburg, Współprzewodniczący Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej