• de
  • pl

Nowe plany rozwoju

Na posiedzeniu Prezydium w Słubicach (2-3.06.2023 r.) Komisja omówiła strategiczne plany rozwoju. Centralnymi działaniami Komisji pozostają dwustronne badania w zakresie mediów edukacyjnych, dialogu polsko-niemieckiego, a także wdrażanie własnych podręcznika „Europa – nasza historia” oraz prowadzenie analiz podręcznikowych. Celem jest osiągnięcie efektu synergii poprzez współpracę z innymi dwustronnymi inicjatywami zaangażowanymi w EFREC. Ma to na celu dalsze wzmocnienie międzynarodowej pozycji Komisji.