• de
  • pl

Mitglieder

Prof. Dr. Ursula A. J. Becher

(1934-2023)

Studia na Akademii Pedagogicznej w Akwizgranie, przygotowujące do zawodu nauczyciela w szkołach podstawowych. Pracownik pedagogiczny Instytutu Dydaktyki Historii Uniwersytetu im. Justusa Liebiga w Gießen (1966). W latach 1966–1973 studia w zakresie historii, filozofii i literaturoznawstwa romańskiego na Uniwersytecie im. Justusa Liebiga w Gießen. Doktorat na temat pojęcia społeczeństwa w osiemnastowiecznej publicystyce niemieckiej poświęconej zagadnieniom ustroju i prawa państwowego Rzeszy (1974). Asystentka w III Katedrze Historii Nowożytnej na uniwersytecie w Bochum. Habilitacja na temat dziejów nauk historycznych w dziewiętnastowiecznej Francji (1983). Od 1986 r. profesor teorii i dydaktyki historii na Uniwersytecie Katolickim w Eichstätt. W latach 1992–2000 dyrektor Instytutu im. Georga Eckerta w Brunszwiku.

Wiadomość o śmierci