• de
  • pl

Mitglieder

Prof. dr hab. Yvonne Kleinmann

Uniwersytet Marcina Lutra, Halle-Wittenberga

Zainteresowania naukowo-badawcze

  • Rzeczpospolita Obojga Narodów
  • Historia Imperium Rosyjskiego i studia porównawcze nad imperiami
  • Historia Żydów w Europie Wschodniej
  • Historia miast
  • Teoretyczne i empiryczne studia nad migracją
  • Różnorodność religijna i władza polityczna
  • Historia, socjologia i etnologia prawa

Strona internetowa