• de
  • pl

Mitglieder

Prof. dr hab. Lech Trzeciakowski

(*1931 Poznań)

Doktorat (1959) i profesura (1973) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kierownik Zakładu Historii Kultury (1972–1978), następnie Zakładu Historii Polski XIX i XX Wieku tej uczelni. W latach 1973–1978 dyrektor Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Od 2001 r. profesor w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu.