• de
  • pl

Mitglieder

Prof. dr hab. Jerzy Myszor

(*1950 Chełm Śląski)

Studia na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Prefekt Seminarium Duchownego w Katowicach (1982–1985). Dyrektor Muzeum i Archiwum Diecezjalnego w Katowicach (1983–1989). Doktorat z historii Kościoła w Warszawie (1988). Habilitacja na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (1992). Od 1996 r. kierownik Katedry Historii Powszechnej Europy Środkowo-Wschodniej. W latach 1995–1999 prodziekan Wydziału Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych Akademii Teologii Katolickiej, od 1996 r. profesor nadzwyczajny tamże. Profesor zwyczajny od 2000 r. Obecnie (od 2001 r.) kierownik Zakładu Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.