• de
  • pl

Mitglieder

Prof. dr hab. Jan M. Piskorski

(*1956 Szczecin)

Studia w zakresie historii, archiwistyki, polonistyki i filologii klasycznej w Poznaniu (1976–1979). Wykładowca uniwersytetu w Getyndze (1988–1989). Habilitacja w 1991 r. na uniwersytecie w Poznaniu na podstawie rozprawy poświęconej kolonizacji wiejskiej Pomorza Zachodniego w średniowieczu. Profesor wizytujący na uniwersytetach w Moguncji i Halle. Dyrektor Wydawnictwa PTPN w Poznaniu (1992–2005). Profesor historii porównawczej Europy na Uniwersytecie Szczecińskim. W latach 2000–2006 zastępca przewodniczącego Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej.