• de
  • pl

Mitglieder

Prof. dr hab. Holger Thünemann

Uniwersytet w Münster

Przedmiot badań

Kultura pamięci historycznej
Badania empiryczne w zakresie edukacji historycznej
Badania w zakresie nauczania i dydaktyki historii  
Badania podręcznikowe
Badania nad zabytkami

Strona internetowa