• de
  • pl

Mitglieder

Prof. dr hab. Hans-Jürgen Bömelburg

Uniwersytet im. Justusa Liebiga, Gießen

Przedmiot badań

Wczesnonowożytna historia kulturowa, intelektualna i polityczna Europy Wschodniej

Historia współczesna Europy Środkowo-Wschodniej

Historia Polski (XV-XX w.)

Historia stosunków polsko-niemieckich

Historia regionalna i miejska w Europie Wschodniej

 

Strona internetowa