• de
  • pl

Mitglieder

Prof. dr hab. Gotthold Rhode

(*1916 Kamillenthal; † 1990)

Studia w zakresie historii, geografii i slawistyki na uniwersytetach w Jenie, Monachium, Królewcu i Wrocławiu. Doktorat (1939) we Wrocławiu na podstawie rozprawy na temat Brandenburgii-Prus i protestantów w Polsce w latach 1640–1740. Pracownik Instytutu Europy Wschodniej we Wrocławiu. Do 1952 r. asystent w Instytucie Historii uniwersytetu w Hamburgu. W latach 1952–1957 referent w Instytucie im. Herdera w Marburgu. Przewodniczący Rady Naukowo-Badawczej im. Johanna Gottfrieda Herdera (1984–1990). Od 1957 r. profesor historii Europy Wschodniej na uniwersytecie w Moguncji.