• de
  • pl

Mitglieder

Prof. dr hab. dr h.c. Klaus Zernack

(*1931 Berlin)

Matura w Berlinie (1949), następnie studia w zakresie historii, slawistyki, germanistyki i filozofii na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie oraz na uniwersytetach w Münster i Uppsali. Doktorat w Münster na temat stosunków szwedzko-rosyjskich w drugiej połowie XVII w. W latach 1966–1984 profesor uniwersytetów we Frankfurcie nad Menem i Gießen. Od 1984 r. profesor historii Europy Wschodniej na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. W latach 1987–2000 niemiecki przewodniczący Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej.