• de
  • pl

Mitglieder

Prof. Dr. Antoni Czubiński

(*1928 Konin; † 2003)

Studia historyczne, doktorat (1959) i profesura (1968) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prodziekan (1963–1964), a następnie dziekan (1964–1966) Wydziału Filozoficzno-Historycznego. Zastępca dyrektora Instytutu Historii w Poznaniu (1969–1971). Od 1971 r. prorektor Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy KC PZPR w Warszawie. W latach 1978–1991 dyrektor Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Polski przewodniczący Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej (1984–1990).