• de
  • pl

Mitglieder

Prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz

Willy Brandt Centrum, Universität Wrocławski

Studia historyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, Universität des Saarlandes w Saarbrücken oraz Phillips Universität w Marburgu; praca magisterska (1991) pt. Enno Meyer a Polska i Polacy. Z badań nad początkami Wspólnej Komisji Podręcznikowej PRL-RFN (opiekun naukowy prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński); rozprawa doktorska (2000) pt. Warszawa-Berlin-Bonn. Stosunki polityczne w latach 1949–1958 (promotor prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński); rozprawa habilitacyjna (2007) pt. Polskie zabiegi o odszkodowania niemieckie w latach 1944/45–1975; pracownik naukowy w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego (1991–); 2009 profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego; 2013 profesor tytularny; dyrektor Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego (2002–2007 i 2009–)