• de
  • pl

Mitglieder

dr Marcin Wiatr

Instytut Leibniza ds. mediów edukacyjnych | Instytut im. Georga Eckerta

Marcin Wiatr w latach 1994-1999 studiował germanistykę, historię i pedagogikę na Uniwersytecie Opolskim i w Kilonii. W latach 1996-1997 stypendysta Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) oraz Episkopatu Cusanuswerk; praca magisterska na temat „Bertold Brecht: intelektualista i stalinizm”. Publiczna i prywatna twórczość poety jako wyraz intelektualnej autodestrukcji”. Następnie studia podyplomowe dla tłumaczy ustnych i pisemnych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W latach 1999-2008 pracował w Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach; w latach 2010-2013 był wykładowcą w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu w Magdeburgu oraz Uniwersytetu Technicznego w Brunszwiku; od kwietnia 2011 do września 2013 r. był asystentem naukowym na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Technicznego w projekcie „Górny Śląsk i jego dziedzictwo kulturowe – ustalenia polityki pamięci, impulsy polityki edukacyjnej i innowacje dydaktyczne” (prof. dr Simone Lässig, Instytut Międzynarodowych Badań Podręcznikowych im. Georga Eckerta w Brunszwiku).

Od 2013 r. pracownik naukowy Instytutu Leibniza ds. mediów edukacyjnych | Instytut Georga Eckerta, gdzie nadzoruje prace Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej po stronie niemieckiej oraz wspólnie opracowaną przez Niemców i Polaków serię podręczników „Europa – Unsere Geschichte” , a od 2021r. także prace Wspólnej Niemiecko-Czeskiej Komisji Podręcznikowej. Główne obszary badań i nauczania: procesy polityki edukacyjnej i kwestie mniejszościowe w regionach przygranicznych Europy Środkowo-Wschodniej, literatura w dyskursie publicznym i jako czynnik politycznych strategii handlowych, dydaktyka transnarodowa, aspekty historii sportu w regionach europejskich, rola intelektualistów w kontekście systemów totalitarnych. 2016 doktorat wraz ze studium o górnośląskim polityku Wojciechu Korfantym w dyskursach literackich, historycznych i pamięciowo-politycznych okresu międzywojennego i powojennego.

Strona internetowa