• de
  • pl

Mitglieder

Prof. dr Felix Ackermann

Universytet w Hagen

Felix Ackermann studiował kulturoznawstwo, historię i politologię na Uniwersytecie Viadrina oraz na London School of Economics; w ramach realizacji swojej pracy doktorskiej, którą obronił w roku 2008 we Frankfurcie n/Odrą, opracował historię etniczności w przestrzeni miejskiej, publikacja pt.: „Palimpsest Grodno“ ukazała się w serii wydawniczej „Źródła i Studia” Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie, gdzie Felix Ackermann w roku 2006 był stypendystą; w latach 2000 do 2011, razem z polskimi i niemieckimi studentami współtworzył na Uniwersytecie Viadrina Instytut Historii Stosowanej; w Instytucie tym, w latach 2008 do 2011, wspólnie z Uniwersytetem w Lipsku oraz Fundacją „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” pracował nad programem wspierania Geschichtswerkstatt Europa; w latach 2011 do 2016 wykładał jako DAAD Visiting Associate Professor (profesor wizytujący z ramienia DAAD) na European Humanities University w Wilnie; na białoruskiej uczelni na uchodźctwie  na Litwie kierował Cetrum Niemcoznawstwa, a w Laboratory of Critical Urbanism odpowiadał za dziedzinę badawczą  Historyczna Antropologia Miejska; wspólnie z Uniwersytetem w Wilnie powołał do życia Colloquium Vilnense – interdyscyplinarny naukowy format dyskusyjny, nad którym, obecnie już z NIH, nadal sprawuje pieczę; od lutego 2016, w ramach nowego projektu naukowego NIH w Warszawie pracuje nad tematem Historia więziennictwa Rzeczypospolitej w czasach rozbiorów.

Strona internetowa