• de
  • pl

Mitglieder

dr Dominik Pick

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Historyk, kulturoznawca, tłumacz. Sekretarza naukowy Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej Historyków i Geografów, pracownik Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Słubicach. Pracował między innymi w Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie, Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Collegium Civitas oraz Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność w Warszawie, a także w Federalnej Fundacji ds. Badań nad Dyktaturą SED w Berlinie. Obecnie zajmuje się badaniem polskich migrantów w NRD, dziejów Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej oraz dydaktyką historii w Polsce, Niemczech oraz na poziomie europejskim. Interesuje się także zagadnieniami transferu kultury oraz od niedawana tematyką ochrony środowiska w Polsce, Czechosłowacji oraz w NRD.