• de
  • pl

Grupa Robocza zapoczątkowała swoją działalność

W dniach 23.-24.11.2018 r. Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie odbył się przygotowany we współpracy z Instytutem im. Georga Eckerta pierwszy warsztat Grupy Roboczej Nauczycielek i Nauczycieli nt. Wielokulturowość, wieloetniczność i transnarodowość w praktyce szkolnej, podręcznikach oraz sferze publicznej“. Podczas spotkania rozmawiano m.in. na temat heterogeniczności w praktyce szkolnej oraz wydawniczej. Zwracano uwagę, że różnorodne biografie i pluralizacja wielu obszarów życia znajdują swoje odzwierciedlenie w szkole. Media oświatowe, w tym podręczniki muszą na te zmiany odpowiednio reagować. Historia nie ogranicza się bowiem do granic państwa narodowego. Wydarzenia historyczne, jak również pamięć o nich, należy postrzegać w szerszym kontekście zarówno regionalnym, jak i globalnym. Te wielorakie perspektywy wywierają we współczesnych, coraz bardziej różnicujących się społeczeństwach europejskich istotny wpływ na narracje historyczne.   

W jaki sposób można uwrażliwić kolejne młodzież szkolną na różne doświadczenia i perspektywy? Jak przedstawić je jako część niemieckiej, polskiej i – last but not least – europejskiej historii? W jaki sposób odniesienia do teraźniejszości włączyć do nauczania historii i w jaki sposób wykorzystać je dydaktycznie dobrze widać na przykładzie międzynarodowego podręcznika do historii „Europa. Nasza historia/Europa. Unsere Geschichte”. W jaki sposób przekazać uczniom, że różnorodność jest naturalną fazą rozwoju społecznego? Czy można w ten sposób rzeczywiście wzmocnić polityczne, historyczne i kulturowo-religijne kompetencje uczniów? W których fragmentach podręcznika „Europa. Nasza historia” jest to szczególnie widoczne? Nad tymi pytaniami wspólnie zastanawiali się członkowie polsko-niemieckiej Grupy Roboczej Nauczycielek i Nauczycieli, która zawiązała się z inicjatywy Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej podczas tegorocznej konferencji w Zamościu.

„Byliśmy świadkami wydarzenia, które jest absolutnym ewenementem. Wszystkie istniejące w Europie bilateralne komisje podręcznikowe, a jest ich niemało, składają się wyłącznie z zawodowych naukowców i dydaktyków akademickich. Nie ma w ich składzie nauczycieli” – powiedział Deutsche Welle po spotkaniu polski przewodniczący Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej, prof. Robert Traba. „Powstało nowe medium, które będzie przekazywało środowisku nauczycieli treści wypracowane przez Komisję, a równocześnie, jako ruch oddolny, będzie inspirowało nas, naukowców pomysłami wynikającymi z praktycznej działalności pedagogów“, wyjaśnił historyk. „Chcielibyśmy, by nauczyciele z Grupy Roboczej tworzyli scenariusze lekcji, pokazując w jaki sposób można wykorzystywać wspólny podręcznik w praktycznej nauce historii w klasie“, dodali prof. Hans-Jürgen Bömelburg oraz prof. Igor Kąkolewski, dyrektor Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie.

Grupa Robocza Nauczycielek i Nauczycieli będzie spotykać się regularnie w celu wymiany doświadczeń i pomysłów dotyczących popularyzacji podręcznika oraz jego zastosowania w praktyce szkolnej. Kolejne spotkanie odbędzie się w czerwcu 2019 r. w Brukseli

PROGRAM