• de
  • pl

Forum Dialogu Wspólnej Niemiecko-Czeskiej Komisji Podręcznikowej

Rozpoczęcie nowego formatu współpracy niemiecko-czeskiej w Pradze

Wspólna Niemiecko-Czeska Komisja Podręcznikowa, w ramach której już od dwudziestu lat dydaktycy i historycy z obu krajów organizują wspólne konferencje i przygotowują publikacje, przeprowadziła w Instytucie Masaryka w Pradze w dniach 24 i 25 listopada 2022 r. forum dialogowe na temat „Historia w sferze publicznej – aktualne perspektywy nauczania historii”.

To nowy format niemiecko-czeskiej współpracy w dziedzinie mediów edukacyjnych. Komisja Podręcznikowa stawia tym samym na szerszą podstawę swojej pracy wychodzącą poza wąskie grono swoich członków i zaprasza nauczycieli, dydaktyków, historyków i innych multiplikatorów z Niemiec i Czech do dyskusji na forum otwartego dialogu na temat możliwości tworzenia cyfrowych materiałów edukacyjnych i dydaktycznych, analiz podręczników i innych projektów. W obliczu otwarcia dwóch istotnych muzeów w Monachium i Ústí nad Labem, muzealizacja stosunków niemiecko-czeskich odgrywa ważną rolę. W tym kontekście członkowie Komisji podejmują dyskusję również z edukatorami muzealnymi.

Wydarzenie jest finansowane przez niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Niemiecko-Czeski Fundusz Przyszłości.

Wspólna Niemiecko-Czeska Komisja Podręcznikowa jest koordynowana po stronie niemieckiej przez Instytut ds. Mediów Edukacyjnych im. Leibniza | Georg Eckert Institute, w Brunszwiku. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.gei.de/wissenstransfer/internationale-schulbucharbeit/deutsch-tschechisch

Program wydarzenia