• de
  • pl

Działania Komisji w przestrzeni publicznej w roku 2022

Mija właśnie bardzo pracowity i zarazem ważny w historii Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej Rok Jubileuszowy 2022, w którym Komisja podsumowała dotychczasowe działania i zarazem podjęła wiele nowych aktywności, zwłaszcza wokół podręcznika „Europa. Nasza historia / Europa. Unsere Geschichte”.

Wraz z przygotowaniami do konferencji jubileuszowej w Warszawie (czerwiec 2022 r.), w cieniu pandemii i wojny w Ukrainie odbywała się praca promocyjno-dydaktyczna Komisji Podręcznikowej i Grupy Roboczej Nauczycieli i Nauczycielek wokół podręcznika, przybierając formę warsztatów, serii spotkań seminaryjnych z udziałem regionalnych Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli oraz Komisji Dydaktycznej PAN, udziału przedstawicieli Komisji w konferencjach, także tych międzynarodowych w Paryżu i w Pradze. Będziemy te formy pracy na rzecz Komisji i podręcznika konsekwentnie kontynuować i rozszerzać, do współudziału i współpracy w Nowym Roku zapraszamy Państwa już teraz.

W Nowym Roku życzymy Państwu życia w pokoju oraz kontynuacji dialogu w Europie i na świecie.

Szerzej o wszystkich podjętych działaniach Komisji przeczytacie Państwo w sprawozdaniu Komisji za rok 2022.

Sprawozdanie z działalności Komisji

W czerwcu 2022 na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się konferencja naukowa i spotkanie polskich i niemieckich nauczycieli z okazji 50-lecia działalności Komisji Podręcznikowej.

W roku 2022 zrealizowano projekt wymiany szkolnej z udziełem sześciu polskich i niemieckich szkół wokół podręcznika „Europa. Nasza historia“. Wyniki projektu przedstawiono w listopadzie 2022 r. w Pałacu Schönhausen w Berlinie.

We wrześniu dyskutowano nad polsko-niemieckim i niemiecko-francuskim projektem podręcznikowym na konferencji w Paryżu. Udział wzieli w niej liczni członkowie Komisji Podręcznikowej oraz polsko-niemieckiej Grupy Roboczej Nauczycieli i Nauczycielek.