• de
  • pl

Panel Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej w Wilnie

Wspólna Polsko-Niemiecka Komisja Podręcznikowa została zaproszona do współorganizacji międzynarodowego kongresu „Ukraina i Europa inaczej odczytane. Nowe wyzwania dla historyków”. To ważne wydarzenie, w którym weźmie udział ponad 250 historyków m.in. z Litwy i pozostałych krajów bałtyckich, Ukrainy, Polski i Niemiec, odbędzie się w Wilnie w dniach 14-17 września 2023 roku.

Kongres ma na celu podjęcie dyskusji o potrzebie nowej narracji o historii Ukrainy i całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz refleksję nad rolą mediów edukacyjnych w tym procesie. Polsko-Niemiecka Komisja Podręcznikowa organizuje panel nt. „Jak uczyć historii Ukrainy i regionu Ukraina-Litwa-Białoruś? Stare i nowe podręczniki dotyczące historii regionu”. Zaprezentowana zostanie polsko-niemiecki podręcznik do historii „Europa – Unsere Geschichte / Europa. Nasza historia” a także powstały przy Instytucie Georga Eckerta European Forum for Reconciliation and Cooperation in History and Social Sciences Education (https://efrec.gei.de ). W dyskusji na temat praktyki nauczania w oparciu o bilateralne media edukacyjne (zwłaszcza w kontekście polsko-niemieckim i polsko-ukraińskim) udział wezmą członkowie Prezydium Komisji a także przedstawiciele innych inicjatyw bilateralnych działających na polu edukacji szkolnej z Polski, Ukrainy, Litwy i Białorusi. Udział w kongresie to okazja do zapoznania się z programami grantowymi i spotkania z przedstawicielami fundacji, które sponsorują międzynarodowe projekty w dziedzinie badań historycznych. W ten sposób kongres oferuje również możliwość nawiązania wymiany z potencjalnymi partnerami dla nowych wspólnych projektów badawczych.

Aktualny program na stronie:https://vilniuscongress.com/en/home