• de
  • pl

O polsko-niemieckim projekcie podręcznikowym w Czechach

W Pradze w dniu 20 października 2022 podczas Międzynarodowego Seminarium „Czechy i ich
sąsiedzi”, zorganizowanego przez: Ministerstwo Szkolnictwa, Młodzieży i Sportu Republiki Czeskiej
(Jan Mares), Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim
Cieszynie (Martę Kmeť) oraz Czesko-Niemiecką Komisję Podręcznikową (prof. Blažena Gracova) ,
miała miejsce prezentacja podręcznika: „ Nasza Europa- Unsere Geschichte”.
Współprzewodnicząca Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej prof. Violetta
Julkowska na zaproszenie organizatorów przybliżyła uczestnikom Seminarium historię projektu
oraz wyzwania edukacyjne przed jakimi stanęli jego polsko-niemieccy realizatorzy.
Seminarium było kolejną okazją do prezentacji podręcznika jako wzorcowego projektu bilateralnego
oraz wymiany doświadczeń z realizatorami niezwykle interesujących projektów edukacyjnych państw
Europy Środkowej.