• de
  • pl

Nowe plany Komisji Podręcznikowej

Na posiedzeniu Prezydium Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej w Słubicach (2-3.06.2023 r.) omówiono i uzgodniono strategię dalszego rozwoju i działań. Praca Komisji w kolejnych latach koncentrować się będzie na następujących punktach:

1) Rozwijanie i wspieranie badań bilateralnych w zakresie podręczników oraz mediów edukacyjnych. W tym celu w ramach Komisji powstaje grupa robocza ds. analiz podręcznikowych pod kierunkiem prof. Violetty Julkowskiej. Jej celem będzie analiza polskich i niemieckich podręczników oraz formułowanie aktualnych zaleceń podręcznikowych.

2) Promocja, wdrażanie oraz refleksja naukowa nad projektem wspólnego podręcznika „Europa. Nasza historia / Europa – Unsere Geschichte”, w tym dalsze prace nad dopuszczeniem tomu 4 podręcznika do nauki w Polsce oraz całej serii podręczników do nauki w Bawarii. Planowane jest także opublikowanie doświadczeń z projektu podręcznikowego w formie dobrych praktyk.

3) Rozwijanie i wdrażanie własnych materiałów dydaktycznych i modułów cyfrowych do nauczania historii ze szczególnym udziałem Grupy Roboczej Nauczycieli i Nauczycielek. Powstające materiały mają zarówno charakter praktyczny i mogą być wykorzystywane wspólnie z podręcznikiem, jak też charakter wzorcowy dla innych instytucji i autorów zainteresowanych transnarodowym podejściem w edukacji historycznej.  

4) Ponadto rozważano zaostrzenie profilu akademickiego, między innymi w obszarach public history, nowych mediów edukacyjnych, digitalizacji i muzealnictwa. Od strony merytorycznej Komisja szczególny nacisk kładzie na tematykę komunikacji transnarodowej i form dialogu oraz różnorodności kulturowej, a także niemieckich i polskich wyobrażeń o europejskich sąsiadach. Ważnym tematem jest badanie zagadnień związanych z przemocą i sposobów radzenia sobie z doświadczeniami przemocy.

5) W celu wzmocnienia międzynarodowej pozycji Komisja stara się wykorzystać efekt synergii poprzez współpracę z głównymi partnerami: Uniwersytetem Adama Mickiewicza i Instytutem Leibniza ds. Mediów Edukacyjnych |  Instytutem Georga Eckerta, a także rozszerzać własną działalność na inne bi- und multilateralne inicjatywy zaangażowane w EFREC https://www.gei.de/forschung/projekte/european-forum-for-reconciliation-and-cooperation-in-history-and-social-sciences-education. Bliską współpracę Komisja kontynuować będzie z Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie.

Ponadto Komisja obradowała nad zasadami komunikacji oraz współpracy w ramach Prezydium, programem konferencji podręcznikowej w Ravensbrück w roku 2024 oraz rozszerzyła swój skład o dwójkę przedstawicieli Grupy Roboczej Nauczycieli i Nauczycielek Volkera Habermaiera z Rheinfelden oraz Wiesławy Araszkiewicz z Szamotuł. Oboje od wielu lat są związani z pracą Komisji oraz Grupy Roboczej Nauczycieli i Nauczycielek. Serdecznie witamy nowych członków Prezydium i cieszymy się na dalszą współpracę.