• de
  • pl

Nagroda im. Marii-Wawrykowej 2020

Począwszy od 2005 r. Wspólna Polsko-Niemiecka Komisja Podręcznikowa co dwa lata przyznaje nagrodę za szczególne osiągnięcia w ramach polsko-niemieckiego dialogu podręcznikowego. Nagroda przyznawana jest osobistościom z Polski i Niemiec, które w szczególny sposób przyczyniły się do powiększenia wiedzy o historii krajów sąsiednich jak również stosunków polsko-niemieckich oraz uwrażliwianie na kwestię różnych rodzajów pamięci w tym obszarze. 
W tym roku nagroda została przyznana w dniu 4 grudnia 2020 r. w formacie wirtualnym dwóm laureatom: dr. Insie Eschebach i Kornelowi Miglusowi. 

Program uroczystości w trybie online oraz informacje o laureatach

Przemówienie Dr. Insy Eschebach
Przemówienie Kornela Miglusa
Laudacja prof. Roberta Traby
Laudacja prof. Michaela G. Müllera