• de
  • pl

Mitglieder

Prof. UAM dr. hab. Alina Zajadacz

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Profesorka oraz Dziekan ds. kształcenia i studiów niestacjonarnych w wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej główne obszary zainteresowań to geografia turystyki, turystyka dostępna, turystyka zrównoważona oraz planowanie turystyczne w skali lokalnej i regionalnej. Na UAM naucza planowania turystycznego, obsługi turystów z niepełnosprawnością i zarządzania potencjałem ludzkim. Oprócz tego prowadzi seminaria magisterskie i doktoranckie oraz tutoring.

Publikacje naukowe:

Filimonau V., Mika M., Kubal-Czerwińska M., Zajadacz A., Durydiwka M., 2022, Religious values and family upbringing as antecedents of food waste avoidance. Global Environmental Change, 2022, Volume 75, 2022, 102547, ISSN 0959-3780, https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2022.102547. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378022000851

Zajadacz, A., Minkwitz, A., 2020, Using social media data to plan for tourism_Quaestiones Geographicae_, 2020, 39(3), pp. 125–138https://pressto.amu.edu.pl/index.php/qg/article/view/27842/25271

Filimonau, V., Matute, J., Durydiwka, M., Faracik R., Mika, M., Zajadacz, A., 2018, The determinants of more responsible restaurant food choice in Poland. Journal of Sustainable Tourism, 2018, 26(8), pp. 1398–1416https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09669582.2018.1456542

Zajadacz, A., Szmal, P., 2017, Accessible tourism for Deaf people in Poland: The SITur and SITex programs as proposals for accessible urban information. Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 2017, 10279 LNCS, pp. 348–359https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-58700-4_29

Zajadacz, A., 2015, Evolution of models of disability as a basis for further policy changes in accessible tourism. Journal of Tourism Futures, 2015, 1(3), pp. 189–202https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JTF-04-2015-0015/full/html

Strona internetowa